2020-12-04

Vätgas med flyt…

… på rull och i luften. I går hölls det tredje seminariet i en serie av fyra i Energiforsks vätgassatsning, den här gången med fokus på transportsektorn. Och förutom vätgas handlade det också om andra elektro-bränslen som ammoniak och e-metanol, som utvärderas för att kunna användas för transporter.

Elektro-bränslen kommer att få en framträdande roll i transportsektorn i framtiden, men hur användningen är fördelad mellan sjöfarten, flyget och vägfordon är fortfarande okänt. Publiken fick också rösta, och då blev det sjöfart och vägfordon som de flesta anser ha störst potential. Kanske är det också dessa områden som kommit längst i teknikutveckling och i form av spännande pilotprojekt.

Många intressanta talare lyfte fram sina strategier och utmaningar kring vätgas och bidrog till samtal om utvecklingen för att få vätgas att ta en framträdande roll i energi- och klimatomställningen. Vätgasens interaktion med laddbara batterilösningar i olika transportslag diskuterades liksom utrymmet för vätgas för att nå EU:s mål att vara klimatneutralt 2050.

Affärsmodellen i centrum
Samtliga branscher som deltog ställde samma fråga: hur får vi affärsmodellen att gå ihop? Teknikutvecklingen går fort och kostnaden minskar för produktion av elektro-bränslen, men vad kan vi mer göra för att få ihop kalkylen när distribution och ökad elektricitetgeneration till bränsleproduktionen räknas in?

Efterfrågan finns
Många kreativa lösningar presenterades på den här typen av utmaningar – lokal produktion, mobila tankstationer och regionala kluster. Slutsatsen är att det finns en stor efterfrågan och det finns också intresserade aktörer inom produktion och teknikutveckling.

–Det här webinariet visar att det finns ett väldigt stort intresse för vätgas inom transportsektorn och en vilja att ställa om till klimatvänliga alternativ. Nu krävs det politiska strategier kring infrastrukturoch standarder för att vätgas och andra elektro-bränslen ska kunna användas i transportsektorn inom en snar framtid, säger Mattias Wondollek som är programansvarig inom energisystem och marknad på Energiiforsk.

Se hela konferensprogrammet och en inspelning av webbinariet här. 

Nyheter