2017-11-23

Nya medel till forskning i Svenskt vattenkraftcentrum

Energimyndigheten stödjer det ombildade Svenskt Vattenkraftcentrum, SVC med 27,9 miljoner kronor. Syftet är att utveckla vattenkraftsproduktionen och dess flexibilitet i kraftsystemet.

Luleå tekniska universitet kommer att vara värduniversitet för kompetenscentret och samverka med Energiforsk som ansvarar för att satsningen genomförs enligt planerna.

– Det är viktigt att förnya och vårda vattenkraften på bästa sätt. Jag är övertygad om att SVC är värdefullt för morgondagens investeringsbeslut. Det är även glädjande att Energiforsk fortsatt får en viktig roll i genomförandet av SVC. Det är ett gott betyg på att vi gjort ett bra arbete i centrets tidigare etapper, säger Markus Wråke, vd.

SVC finansieras gemensamt av svensk vattenkraftindustri, myndigheter och lärosätena Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Chalmers Tekniska Högskola. Den totala budgeten är 111,6 miljoner kronor fram till 2020.

– Energimyndighetens beslut är oerhört glädjande och förstås en viktig milstolpe. Många har varit engagerade i planeringen av kompetenscentret under en lång tid. Det ska bli spännande och lärorikt att fortsatt vara en del av genomförandet, säger Sara Sandberg, områdesansvarig för vattenkraft.

Läs mer om vad SVC har åstadkommit hittills! 

Se också vår helt nya sammanställning av resultat och pågående projekt i programmet här. 

Nyheter