Resultat från Svenskt vattenkraftcentrum

Svenskt vattenkraftcentrum statusrapport

Svenskt vattenkraftcentrum, SVC har fokus på forskning och utbildning inom vattenkraft och gruvdammar. Vi tar fram ny kunskap för en effektiv och tillförlitlig vattenkraftproduktion och en tryggad dammsäkerhet, som en viktig del av ett uthålligt energisystem i Sverige.

I den här foldern kan du läsa mer om forskningsmiljöerna och alla våra projekt åren 2013 till 2017.

Många frågor är unika för vattenkraften. Kraftverken består av stora, tunga och långsamt roterande maskiner som inte finns i någon annan industri. Vattenkraftens konstruktioner är speciella och många är utsatta för ett hårt vattentryck. Det kräver stor kompetens som tar många år att bygga upp. Vattenkraften måste också ständigt förnyas och anpassas efter en allt mer kvalificerad reglersituation och striktare miljökrav. 

Vår vision är att vara en av världens ledande utbildnings- och forskningsmiljöer inom vattenkraft och dammar. Här beskrivs de olika forskningsmiljöerna och alla våra projekt.