Program

Påverkan av yttre nät in i kärnkraftsanläggningar GINO

Här genomförs forskning för att ta reda på hur händelser och störningar i elnätet kan påverka en kärnkraftsanläggning och hur man kan skydda sig mot eventuell påverkan.

Programmet kallas Grid interference on nuclear power plant operations, GINO. Syftet är att skapa en helhetssyn vad gäller påverkan av yttre nät in i kärnkraftsanläggningen. Forskningen ska också lösa olika specifika tekniska problem kring påverkan av yttre nät.

Kommunikation och resultatspridning från forskningen sker på engelska. 

Ansvarig

Monika Adsten
08-677 27 35

Uppdragsgivare

Fortum, Karlstads Energi, Skellefteå Kraft, Teollisuuden Voima, Uniper, Vattenfall samt Strålsäkerhetsmyndigheten.