Program

Påverkan av yttre nät in i kärnkraftsanläggningar, Gino

Här genomförs forskning för att ta reda på hur händelser och störningar i elnätet kan påverka en kärnkraftsanläggning och hur man kan skydda sig mot eventuell påverkan.

Programmet kallas Grid interference on nuclear power plant operations, Gino. Syftet är att skapa en helhetssyn vad gäller påverkan av yttre nät in i kärnkraftsanläggningen. Forskningen ska också lösa olika specifika tekniska problem kring påverkan av yttre nät.

Kommunikation och resultatspridning från forskningen sker på engelska. 

Ansvarig

Urban Andersson
08-677 27 64

Utlysning: Projektförslag välkomnas

Prenumerera på nyhetsbrevet från Påverkan av yttre nät i kärnkraftsanläggningen och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

Fortum
Karlstads Energi
Skellefteå Kraft
Teollisuuden Voima
Uniper
Vattenfall
Svenska kraftnät
Strålsäkerhetsmyndigheten