Ämnesområde

Energisystem

Energisystemet genomgår stora förändringar vilket har ökat behovet av ny kunskap. Energisektorns olika delar blir allt mer sammanlänkade och det blir viktigt att förstå hur olika samband påverkar varandra och vilka möjliga vägar till utveckling som finns.

I det här forskningsområdet ingår projekt och program med fokus på energisystemets långsiktiga utveckling i Sverige och internationellt. Frågor som rör elektrifiering, rollen för förnyelsebara bränslen i energi- och klimatomställningen och andra övergripande systemfrågor lyfts inom forskningsområdet.

Vi undersöker frågor kring säker energiförsörjning, skatter, styrmedel, stödtjänster och andra policyfrågor. Forskningen svarar på hur elmarknaden och energisystemet bäst bör designas för att vi ska kunna möta morgondagens behov och om klimatförändringarnas framtida påverkan på systemet.

Genom forskning vill vi öka kunskapen och underlätta dialogen kring aktuella samhällsfrågor. Hur vi bäst ställer om vårt energisystem på ett hållbart sätt, till en låg samhällskostnad och med de mest effektiva åtgärderna.Hänt inom området

Ny rapport har kartlagt forskningsbehov för säker lagring i vätgas och batterier

För att möjliggöra storskalig användning av vätgas och batterier behövs säkerhetsåtgärder som säkerhetsavstånd och barriärer samt grundläggande förståelse för konsekvenserna av termisk rusning och, inte minst, gasexplosioner.

22 apr 2024 - Energisystem


Ny rapport: Vätgas har goda förutsättningar att bidra med flexibilitet till elsystemet

I ett framtida energisystem kan vätgas utgöra en flexibel resurs som bidrar till att balansera elsystemet på olika tidshorisonter, både avseende effekt- och energibalans och frekvensreglering.

3 apr 2024 - Energisystem


Utveckling av elpriser efter omfattande elektrifiering

Forskare i Energiforsks program Nepp har gjort en snabbanalys av rapporten ”Till vilket elpris som helst?” från Skandinaviska policyinstitutet. Analysen pekar på stigande elpriser i elprisområde 1, framför allt om inte elproduktionen ökar i takt med efterfrågan, men visar klart lägre priser än rapporten från Skandinaviska policyinstitutet.

30 jan 2024 - Energisystem


Så var Vätgaskonferensen 2023: ”Vi hinner inte vänta på lagstiftning och reglering”

Det är dags att ta nästa steg och våga göra de investeringar som krävs för att förverkliga vätgasens potential i Sverige. Det vara talare och deltagare överens om på Stockholmsmässan, där närmare 350 personer från vätgasbranschen samlades för att delta på Vätgaskonferensen 2023.

14 dec 2023 - Energisystem


Projektet som ska skapa en fungerande vätgasekonomi i Norden

– Det här projektet spelar en avgörande roll i att sammanföra de kritiska aktörer som krävs för att driva vätgasutvecklingen i Norden. Det säger Jatta Jussila, projektkoordinator för Balticseah2-projektet som startade i somras och som Energiforsk är en del av.

6 nov 2023 - Energisystem


Nyhetsarkiv