Om Energiforsk

Om oss som företag

Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar energiforskning. Vi strävar efter att vara det naturliga navet i energiforskningen – en opartisk aktör till nytta för framtidens energisystem.

I vårt nätverk av intressenter är vi snabba att initiera den forskning som efterfrågas. Vi har lång erfarenhet av energirelaterad forskning och utveckling genom de företag och forskningsorganisationer som numera utgör Energiforsk. Vi har också kvalificerade specialister inom energiområdet.

Vi gör energivärlden smartare. Det innebär att vi driver och samordnar energiforskning så att ny kunskap skapar värde för näringsliv, kunder och samhället i stort.

Vi är effektiva och drivande i att hitta lösningar på problem. Våra ägare och övriga intressenters engagemang gör att vi förstår industrins behov. Det gör också att vi har goda förutsättningar för att samverka, sprida och nyttiggöra resultat och ny kunskap.

Våra uppdragsgivare finns bland industrin och energiföretagen, i myndigheter och EU samt bland branschorganisationer, konsulter och ideella organisationer.

Våra tjänster

Vi initierar forskning och utveckling, koordinerar forskningsprogram och erbjuder specialisttjänster inom energiområdet. Vi tar också hand om outreach och internationell samverkan inom energiforskningsområdet. Läs mer om våra tjänster.  

Våra råd

Våra råd är strategiska arenor för diskussioner där vi fångar upp nya frågeställningar och driver utvecklingen framåt till nytta för de medverkande företagen och andra intressenter, för Energiforsk och för energisverige i stort. Läs mer om våra råd.

Våra ägare

Energiforsk är ett icke vinstutdelande aktiebolag som ägs av Energiföretagen Sverige, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Nordion Energi. 

Historia

Vi har funnits med i händelsernas centrum sedan 1960-talet. Är du intresserad av vår historia, läs mer här.

På engelska

Vi heter Energiforsk – The Swedish Energy Research Centre