Om Energiforsk

Om oss som företag

Energiforsk initierar, samordnar och bedriver forskning och analys inom energiområdet. Vi sprider kunskap för att bidra till ett robust och hållbart energisystem. Energiforsk är politiskt neutralt och strävar alltid efter objektivitet.

Vi är ett icke vinstutdelande aktiebolag som ägs av branschorganisationerna Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige, det statliga affärsverket Svenska kraftnät, samt gas- och energiföretaget Nordion Energi. Våra uppdragsgivare är framför allt företag i energibranschen, i industrin, myndigheter och branschorganisationer.

Energiforsks verksamhet ska bidra till väl underbyggda beslut hos våra uppdragsgivare och samhället i stort så att mål om hållbarhet, försörjningstrygghet och konkurrenskraft kan uppfyllas på ett effektivt sätt.

Med hjälp av vårt nätverk av intressenter initierar vi den forskning som efterfrågas. Vi har lång erfarenhet av energirelaterad forskning och har kvalificerade specialister inom energiområdet.

Energiforsk gör energivärlden smartare!

Våra tjänster

Vi initierar forskning och utveckling, koordinerar forskningsprogram och erbjuder specialisttjänster inom energiområdet. Vi tar också hand om outreach och internationell samverkan inom energiforskningsområdet. Läs mer om våra tjänster.  

Våra råd

Våra råd är strategiska arenor för diskussioner där vi fångar upp nya frågeställningar och driver utvecklingen framåt till nytta för de medverkande företagen och andra intressenter, för Energiforsk och för energisverige i stort. Läs mer om våra råd.

Våra ägare

Energiforsk är ett icke vinstutdelande aktiebolag som ägs av Energiföretagen Sverige, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Nordion Energi. 

Ägardirektiv

Vi ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem. Läs mer i vårt ägardirektiv.

Historia

Vi har funnits med i händelsernas centrum sedan 1960-talet. Är du intresserad av vår historia, läs mer här.

På engelska

Vi heter Energiforsk – The Swedish Energy Research Centre