Program

Nordeuropeiska energiperspektiv, NEPP

Nordeuropeiska Energiperspektiv NEPP är en omfattande forskningssatsning – ett forskningskonsortium – med fokus på omställningen av energisystemen. Den första etappen av NEPP inleddes 2011 och den senaste etappen avslutades i december 2020.

NEPP är ett multidisciplinärt forskningsprogram med ett antal definierade forskare och fastställda forskningsfrågor. Det handlar om en anpassning av energisystemen till högt ställda miljö- och klimatmål samtidigt som kraven på försörjningstrygghet, leveranssäkerhet och väl fungerande energimarknader ska uppfyllas. Programmet fungerar som ett sammanhållande forskningskluster och verksamheten ska:

  • Bidra till att ge myndigheter, energiföretagen, politiker, och energimarknadens kunder ingående kunskap om de utmaningar och möjligheter som väntar inom energiområdet
  • Bidrar till att bättre underbygga de energipolitiska besluten nationellt och internationellt
  • Bidra med kunskap som kan läggas till grund för investeringsbeslut inom energiområdet
  • Skapa erkända mötesplatser (forum) för faktabaserade diskussioner och dialog mellan energiföretagen, politiker, myndigheter, forskare och energimarknadens kunder
  • Stärka forskningssamarbetet och kunskapsöverföringen mellan forskare i Norden och Nordeuropa.

Tyngdpunkten i programmet är att ta fram synteser i ett systemperspektiv inom åtta delprojekt. Målet är att lägga samman synteserna till helheter på en övergripande nivå.

 

Hänt inom programmet

Pressmeddelande: Minskad elförbrukning skulle kunna halvera elpriserna

Elpriserna i södra Sverige kan halveras redan i vinter, om EU snabbt når målet att minska elförbrukningen med 10 procent. Det bekräftar en färsk studie som forskningsföretaget Energiforsk står bakom. För en eluppvärmd villa skulle prissänkningen ge en besparing på cirka 4 000 kronor i månaden i vinter.

18 sep 2022 - Energisystem


Gemensamma och sektorövergripande lösningar

Nyckeln är gemensamma och sektorövergripande lösningar, menade många av talarna när fyra års forskning om framtidens energisystem summerades i engagerade presentationer och spännande panelsamtal under NEPPs slutkonferens.

16 dec 2020 - Energisystem


Missade du NEPPs panelsamtal

Hur utnyttjar vi morgondagens möjligheter och räddar dagens jobb? Det diskuterades i ett samtal mellan representanter från Energimyndigheten, Breakthrough Energy, Hitachi ABB Powergrids, International Energy Agency och Stockholm Exergi härom veckan.

2 okt 2020 - Energisystem


Teknisk innovation kräver ökad samverkan i kristider

I tider av ekonomisk lågkonjunktur och pågående global pandemi är satsningar på innovation och samarbeten extra viktiga. I går hölls ett panelsamtal kring hur vi utnyttjar morgondagens möjligheter och räddar dagens jobb.

18 sep 2020 - Energisystem


Energisystemet i en ny tid

Svensk el och värme är två centrala möjliggörare i omställningen till det hållbara samhället. Det stod klart när forskningsprogrammet Nordeuropeiska Energiperspektiv, NEPP under onsdagen presenterade sina forskningsresultat på en halvtidskonferens i regi av Energiforsk och Profu.

15 mar 2019


Tar energisystemet in i framtiden

Nordeuropeiska Energiperspektiv, NEPP har nu kommit halvvägs och arrangerar därför en halvtidskonferens för att beskriva och diskutera sina forskningsresultat. Konferensen arrangeras av Energiforsk tillsammans med Profu och hålls i Stockholm den 13 mars.

20 dec 2018


NEPP har slutsatserna

Politiker i Sverige och EU har stakat ut vägen för vårt framtida energisystem, och nu ska politiken omsättas i praktiken. Då är det bra att programmet North European Perspectives Project, NEPP har tagit fram 30 insikter och slutsatser som är en lättläst sammanfattning av de senaste forskningsarbetena och analyserna.

2 okt 2018


NEPPs vinterkonferens 8 februari

Vårt gemensamma energisystem – i vår gemensamma framtid. Nu bjuder vi in till en konferens om olika perspektiv på energisystemens framtida utveckling. Politiker i Sverige och EU har stakat ut vägen för vårt framtida energisystem och nu ska systemets alla aktörer omsätta politiken i praktiken.

18 jan 2018


Spännande forskningsresultat drog fullt hus

Lunchseminariet Nya forskningsrön bygger framtidens elmarknad som arrangerades av Energiföretagen Sverige och Energiforsk under torsdagen var fullsatt till sista plats. Inte konstigt eftersom det handlade om framtidens elmarknad med de stora utmaningar som väntar.

29 maj 2016 - Sol och vind


Livesändning om nya utmaningar för det nordiska kraftsystemet

Missa inte möjligheten att följa seminariet Reglering av ett framtida kraftsystem då vi redovisar åtta betydande utmaningar och möjliga lösningar för system med en ökad andel vind- och solkraft. Det är forskningsprogrammet North European Power Perspectives, NEPP som livesänder från Norra Latin i Stockholm mellan 13 och 16. Sändningen finns tillgängligt en månad efter konferensen.

16 mar 2016 - Sol och vind


NEPP levererar spännande slutsatser

Många intressanta slutsatser presenterades i dag på ”Ett robust och leveranssäkert elsystem 2020, 2030 och 2050” en konferens om hur man kan skapa en balanserad och effektiv utveckling av elsystemet i Sverige, Norden och övriga Europa.

5 feb 2016 - Sol och vind


Behov av robusta och leveranssäkra elsystem

Forskningsprogrammet North European Power Perspectives, NEPP, håller den 5 februari en konferens om att åstadkomma balanserade och effektiva utvecklingsvägar för Sveriges, Nordens och EU:s elsystem: Ett robust och leveranssäkert elsystem 2020, 2030 och 2050

17 dec 2015


Visa fler nyheter

Ansvarig

Stefan Montin
08-677 ​27 59

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Nordeuropeiska energiperspektiv och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

Elföretag, nätbolag, fjärrvärmeföretag
Svenska kraftnät
Energimyndigheten
Naturvårdsverket
Formas
Nordisk energiforskning

Branschorganisationer
Forskningsstiftelser/ÅForsk
Tillverkande Industri

Till NEPPs hemsida