2018-12-20

Tar energisystemet in i framtiden

Nordeuropeiska Energiperspektiv, NEPP har nu kommit halvvägs och arrangerar därför en halvtidskonferens för att beskriva och diskutera sina forskningsresultat. Konferensen arrangeras av Energiforsk tillsammans med Profu och hålls i Stockholm den 13 mars.

Politikerna i Sverige och EU har stakat ut vägen för det framtida energisystemet. Nu ska energisystemets alla aktörer omsätta politiken i praktiken och ta vårt energisystem in i framtiden. Då behöver myndigheter, energiföretag, branschorganisationer, industrier och energimarknadernas kunder ha kunskap om utvecklingen och om effekterna av de beslut som fattats för att åtgärderna ska få avsedd verkan.

NEPP samlar de flesta av energisystemets centrala aktörer. Över hundra beslutsfattare och experter från myndigheter, departement, branscher, industrier, energiföretag och kunder deltar tillsammans med forskarna i projektets alla olika forskar- och expertgrupper för att ta energisystemet in i framtiden. Det är en spännande resa om alla olika delar av vårt omfattande energisystem. Följ gärna med på resan.

Läs mer om konferensen, program och anmälan här! 

Nyheter