2021-08-27

Fördelaktigt med trådlös teknik för vattenkraften

Utvecklingen av olika typer av trådlös teknik går snabbt. Hittills använder få vattenkraftverk i Sverige digital kommunikationsteknik, men det finns många vinster med att använda den nya tekniken, både vad det gäller datainsamling och sänkta kostnader.

Trådlös kommunikationsteknik kan med fördel användas inom vattenkraften, det visar en nyligen genomförd studie. Trådlösa tekniker kan användas för insamling av olika typer av mätdata. Tre olika användarscenarier har undersökts i studien, korta avstånd inne i kraftstationer, på dammar och i vattendrag på längre avstånd från kraftstationen. Resultat från studien visar att den cellulära tekniken LTE-M är den som är mest lämplig för bredare användning, men det finns också fördelar i andra tekniker som WiFi HaLow och LoRaWAN.

Användningen av trådlösa tekniker inom vattenkraften i Sverige och Norge är i dag låg. Det finns bara några få driftsatta system, men det finns flera exempel på lyckade pilotinstallationer.  EDF i Frankrike har sedan tio år använt trådlösa system i sina vattenkraftanläggningar för att samla in data för ett förbättrat underhåll. Där ses trådlös teknik som del i en strategi för sänkta kostnader och ett sätt att vinna marknadsandelar. I Frankrike har vattenkraftverken gått från tester i pilotstationer till utvecklade standardlösningar som enkelt kan implementeras i anläggningarna. Det finns också utvecklade strategier och metoder för underhåll av systemen. Bland standardlösningarna finns exempelvis mätningar av dammdeformation, vattennivå och vattenflöde.

Gruvdindustrin har kommit långt när det gäller att integrera trådlös teknik i anläggningarna. Flera tillämpningar som används inom gruvindustrin skulle kunna användas inom vattenkraften, till exempel för undermarkanläggningar och dammar. I rapporten finns flera exempel på tillämpningar som används av LKAB och Södra Cell.

Trådlös teknik är relativt billig. Ett mindre system, begränsat till en eller två användarfall i en kraftstation, behöver inte kosta mer än ett par hundra tusen kronor. Ingen processkritisk information distribueras med trådlös teknik, det är främst data för prediktivt underhåll som samlas in. Den huvudsakliga nyttan är att mätdata kan samlas in på ett billigare och enklare sätt, mer frekvent och att mätdatan blir mer pålitlig

– Vi har fått många positiva kommentarer kring den här rapporten både från företag i Sverige och Norge. Jag tror att många inom vattenkraften ser möjligheterna i den här digitala tekniken, säger Monika Adsten som är ansvarig för digitalisering inom vattenkraft på Energiforsk.

– Det blev en bra rapport med konkreta och handfasta fakta som jag tror att många kan ha nytta av, avslutar Simon Jonsson Lahdenperä på Vattenfall.

Läs rapporten

Kartläggning av trådlös teknik i vattenkraften

 

Nyheter