Rapport

Kartläggning av trådlös teknik i vattenkraften

Många tillämpningar inom vattenkraften skulle ha fördel av att använda trådlös teknik. Dels för att sänka kostnaderna, dels för att det är komplicerat att samla in informationen med trådad teknik.

Här har trådlösa tekniker för tre olika användarscenarier kartlagts – korta avstånd inne i kraftstationer, på dammar och i vattendrag på längre avstånd från kraftstationen. Varje trådlös teknik har fördelar och nackdelar. Resultaten visar att den cellulära tekniken LTE-M är den som är mest lämplig för bredare användning då den stödjer de tre användarscenarierna, är framtidssäkra, ger lämplig prestanda och har en hög säkerhet.

Användningen av trådlösa tekniker inom vattenkraften i Sverige och Norge är i dag låg och endast ett fåtal driftsatta system har kunnat identifieras. Flera andra industrisegment har kommit längre. Även internationellt ligger man längre fram. EDF i Frankrike har sedan tio år använt trådlösa system i sina vattenkraftanläggningar för att samla in data för ett förbättrat underhåll. Detta är en viktig del i strategin att sänka kostnader och vinna marknadsandelar.

Trådlös teknik är relativt billig. Ett mindre system, begränsat till en eller två användarfall i en kraftstation, behöver inte kosta mer än ett par hundra tusen kronor. Ingen processkritisk information distribueras med trådlös teknik, det är främst data för prediktivt underhåll som samlas in. Den huvudsakliga nyttan är att mätdata kan samlas in på ett billigare och enklare sätt, mer frekvent och att data då blir mer pålitlig.

Nyheter

Representanter från kraftbranschen sökes till vårt SIS-program

Nu söker vi representanter inom tre av SIS-programmets kommittéer: 1.) Standardisering för fasta biobränslen, 2.) Miljöledning och 3.) Engagemang för biologisk mångfald. Välkommen med din intresseförfrågan!

15 aug 2022 - Trygg elförsörjning


Skogsindustriella programmet tar emot nya projektidéer

Har du som jobbar i näringslivet eller akademien idéer på hur svenska massa- och pappersbruk kan resurs- och energieffektivisera sina befintliga processer?

8 jul 2022 - Trygg elförsörjning


Lättproducerat kväveberikad träaska kan öka skogens tillväxt

Att återföra träaska kombinerat med en kvävekälla till skogen skulle kunna öka trädens tillväxt. Men det behövs mer kunskap om produktionen och askproducenterna behöver incitament och lägre kostnader.

4 jul 2022


Fokus på energifrågor under Almedalsveckan

Energiomställningen och hur vi ska öka svenska fossilfri elproduktionen är några av frågorna som vi är med och diskuterar tillsammans med företag, finansministern och andra politiker under Almedalsveckan. Kom och lyssna om du också är på plats i Visby!

30 jun 2022


Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:792

Författare

Niclas Selberg, Mansour Akbari, Andreas Wanzelius, Charlotta Glantzberg, Eskil Bendz