Rapport

Kartläggning av trådlös teknik i vattenkraften

Många tillämpningar inom vattenkraften skulle ha fördel av att använda trådlös teknik. Dels för att sänka kostnaderna, dels för att det är komplicerat att samla in informationen med trådad teknik.

Här har trådlösa tekniker för tre olika användarscenarier kartlagts – korta avstånd inne i kraftstationer, på dammar och i vattendrag på längre avstånd från kraftstationen. Varje trådlös teknik har fördelar och nackdelar. Resultaten visar att den cellulära tekniken LTE-M är den som är mest lämplig för bredare användning då den stödjer de tre användarscenarierna, är framtidssäkra, ger lämplig prestanda och har en hög säkerhet.

Användningen av trådlösa tekniker inom vattenkraften i Sverige och Norge är i dag låg och endast ett fåtal driftsatta system har kunnat identifieras. Flera andra industrisegment har kommit längre. Även internationellt ligger man längre fram. EDF i Frankrike har sedan tio år använt trådlösa system i sina vattenkraftanläggningar för att samla in data för ett förbättrat underhåll. Detta är en viktig del i strategin att sänka kostnader och vinna marknadsandelar.

Trådlös teknik är relativt billig. Ett mindre system, begränsat till en eller två användarfall i en kraftstation, behöver inte kosta mer än ett par hundra tusen kronor. Ingen processkritisk information distribueras med trådlös teknik, det är främst data för prediktivt underhåll som samlas in. Den huvudsakliga nyttan är att mätdata kan samlas in på ett billigare och enklare sätt, mer frekvent och att data då blir mer pålitlig.

Nyheter

Fel om vindkraftskostnader – men statens roll värd att diskutera

På Svenska Dagbladets debattsidor pågår en replikväxling om kostnader för att bygga olika kraftslag. Energiforsks uppfattning är att Leif Östling med flera i sin inledande text har fel om kostnaden för att bygga havsbaserad vindkraft. Men kanske kan deras inlägg vara starten för en viktig diskussion om statens finansiella ansvar för ett robust och hållbart energisystem.

28 nov 2023


Ny standard för jordning av starkströmsanläggningar i utveckling

Förhoppningen med det nystartade Energiforskprojektet "Direktjordade starkströmsanläggningars påverkan på omgivningen vid kort frånkopplingstid och hög beröringsspänning", är att komma ett steg närmare en svensk standard.

28 nov 2023 - Trygg elförsörjning


Energiforsks budskap på Elnätsdagarna 2023: Tydligare roller och samsyn

Den 14–15 november anordnades Elnätsdagarna av Energiföretagen Sverige, en årlig konferens om aktuella frågor inom elnätsbranschen. Resultat ifrån Energiforskprojekten Ett elsystem för elfordon och Effektprognoser för lokalnät presenterades på scen.

23 nov 2023 - Trygg elförsörjning


Svenska kyrkan tror på solel

Svenska kyrkan förvaltar ett stort antal byggnader och stora markarealer runt om i Sverige och vill gärna vara med och bidra till utbyggnaden av solceller. Ett problem är dock att få tillstånd att placera solceller på kyrkorna.

22 nov 2023


Pumpkurs i Holland stärkte den nordiska kärnkraftskompetensen

Den 24–26 oktober anordnade Energiforsks program Vibrationer i kärnkraft en pumpkurs hos företaget Flowserve i holländska Etten-Leur. Totalt 15 medarbetare från svenska och finska kärnkraftverk deltog i kursen, där syftet var att öka kompetensen om vibrationsrelaterade störningar i pumpkretsar.

15 nov 2023 - Kärnkraft


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:792

Författare

Niclas Selberg, Mansour Akbari, Andreas Wanzelius, Charlotta Glantzberg, Eskil Bendz