Rapport

Kartläggning av trådlös teknik i vattenkraften

Uppdaterad 2021-12-02 Publicerad 2021-08-23

Många tillämpningar inom vattenkraften skulle ha fördel av att använda trådlös teknik. Dels för att sänka kostnaderna, dels för att det är komplicerat att samla in informationen med trådad teknik.

Här har trådlösa tekniker för tre olika användarscenarier kartlagts – korta avstånd inne i kraftstationer, på dammar och i vattendrag på längre avstånd från kraftstationen. Varje trådlös teknik har fördelar och nackdelar. Resultaten visar att den cellulära tekniken LTE-M är den som är mest lämplig för bredare användning då den stödjer de tre användarscenarierna, är framtidssäkra, ger lämplig prestanda och har en hög säkerhet.

Användningen av trådlösa tekniker inom vattenkraften i Sverige och Norge är i dag låg och endast ett fåtal driftsatta system har kunnat identifieras. Flera andra industrisegment har kommit längre. Även internationellt ligger man längre fram. EDF i Frankrike har sedan tio år använt trådlösa system i sina vattenkraftanläggningar för att samla in data för ett förbättrat underhåll. Detta är en viktig del i strategin att sänka kostnader och vinna marknadsandelar.

Trådlös teknik är relativt billig. Ett mindre system, begränsat till en eller två användarfall i en kraftstation, behöver inte kosta mer än ett par hundra tusen kronor. Ingen processkritisk information distribueras med trådlös teknik, det är främst data för prediktivt underhåll som samlas in. Den huvudsakliga nyttan är att mätdata kan samlas in på ett billigare och enklare sätt, mer frekvent och att data då blir mer pålitlig.

Nyheter

Så var vattenkraftens FoU-dagar 2024

Samhällsekonomiska analyser i miljöanpassning av vattenkraften, morfologiska åtgärder som förbättrar älvars fysiska form och struktur, samt ökad flexibilitet i vattenkraftanläggningar. Det var några av ämnena som diskuterades på årets FoU-dagar i Umeå.

17 maj 2024 - Vattenkraft


Ny rapport: Tydlig potential för vätgas och elektrobränslen i Sverige

Sverige har förhållandevis god tillgång till de resurser som krävs för att tillverka både vätgas och elektrobränslen. Om de satsningar som nu görs på vätgas kommer i mål och trenden fortsätter skulle Sverige på kunna bli nettoexportör av vätgas.

29 apr 2024


Ny mall och lathund för långsiktig effektprognos tillgänglig för lokalnätsbolag

Ett Energiforskprojekt har i samarbete med elnätsbolag tagit fram en lathund för hur en långsiktig effektprognos kan utformas, samt en mall för insamling av data från kommuner – något som efterfrågats av branschen.

23 apr 2024 - Elnät


Ny rapport har kartlagt forskningsbehov för säker lagring i vätgas och batterier

För att möjliggöra storskalig användning av vätgas och batterier behövs säkerhetsåtgärder som säkerhetsavstånd och barriärer samt grundläggande förståelse för konsekvenserna av termisk rusning och, inte minst, gasexplosioner.

22 apr 2024 - Energisystem


Håll rätt energinivå!

I år medverkar Energiforsk på Vetenskapsfestivalen i Göteborg, festivalen där det gemensamma målet är att låta barn och skolungdomar få en inblick i vetenskapens värld. Genom satsningen Vattenkraftens framtidsprogram deltar Energiforsk med en experimentstation där de besökande barnen, med hjälp av några motionscyklar, ska försöka hålla balansen på elnätet.

19 apr 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:792

Författare

Niclas Selberg, Mansour Akbari, Andreas Wanzelius, Charlotta Glantzberg, Eskil Bendz