Program

Kärnkraftens digitalisering

Kärnkraftverkens drift och underhåll är ett område där digitalisering kan ge stora fördelar i form av minskade kostnader och ökad tillgänglighet. Vår vision är att vara en arena för diskussioner och utveckling som säkerställer att verktyg och ny kunskap kommer industrin till nytta.

Inom det här programmet ska erfarenheter delas och kunskap stärkas för att driva på implementeringen av digitaliserade lösningar för nordisk kärnkraft. Genom att ta fram nya strategier och metoder för drift och underhåll vill vi bidra till en kontinuerlig förbättring av dessa processer via digitaliserade verktyg. Vi ser även att digitaliseringen kommer vara ett oumbärligt verktyg för att öka intresset för kärnkraftsindustrin hos nyexaminerade ingenjörer.

Resultaten kommer att redovisas i form av seminarier och workshops för att stärka samarbeten som ser till att den senaste kunskapen inom digitalisering omsätts i praktiken. Diskussion och dialog med verksamma aktörer spelar en viktig roll i att industrins frågor besvaras, behov möts, och erfarenheter delas.

Ansvarig

Monika Adsten
08-677 27 35

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrevet från Kärnkraftens digitalisering och få information om nya resultat genom att registrera dig här.