Organisation

Organisation

Styrgruppen för programmet Kärnkraftens digitalisering styr inriktningen av programmet och initierar projekt och annan verksamhet i programmet. Styrgruppen fattar beslut om att genomföra projekt, följer projekten löpande och godkänner slutrapporter.

  • Anders Wik Vattenfall
  • Jessica Bengtsson Ringhals
  • Henrik Björke Forsmark
  • Niklas Hurmerinta Fortum
  • Sune Jonsson OKG
  • Tapio Taipale TVO
  • Urban Andersson Energiforsk