Organisation

Organisation

Styrgruppen för programmet Kärnkraftens digitalisering styr inriktningen av programmet och initierar projekt och annan verksamhet i programmet. Styrgruppen fattar beslut om att genomföra projekt, följer projekten löpande och godkänner slutrapporter.

  • Anders Wik, Vattenfall
  • Jessica Bengtsson, Ringhals
  • Niklas Hurmerinta, Fortum
  • Sune Jonsson, OKG
  • Tapio Taipale, TVO
  • Mimmi Mikic, Forsmark