Program

Elmarknadens funktion och roll i samhället, Eforis

Här tar vi fram ny kunskap om den förväntade utvecklingen av den framtida svenska och nordiska elmarknaden. Satsningen fokuserar på elmarknadens betydelse och roll i samhällsekonomin och hur en utvecklad marknad kan göra det möjligt att ha såväl konkurrenskraft som en hållbar utveckling.

Under de närmaste åren förväntas en rad energipolitiska beslut som på olika sätt påverkar elmarknaden och dess funktion. Politiker, myndigheter, energiföretag och deras kunder behöver därför ny och djupgående kunskap och insikt i den förväntade utvecklingen och effekterna av de förändrade regelverken.  

Förändringar av regelverk och marknadsmässiga förutsättningarna på elmarknaden berör komplexa frågeställningar såväl i ett mer övergripande system- och samhällsperspektiv som i mer grundläggande detaljer. En djupgående insikt om elmarknadens roll och funktion är helt avgörande för att de beslut som fattas ska vara väl avvägda och få avsedd verkan. Programmet har arbetsnamnet Eforis. 

Forskningen involverar ett tiotal mycket välrenommerade svenska och internationella forskare som ska ta fram ny kunskap om:

  • Förutsättningarna för elmarknadens framtida funktion
  • Effekterna av nya krav och förändrade villkor
  • Kostnadseffektiva vägval och nödvändiga åtgärder för att nå uppsatta mål
  • Samhällsekonomiska effekter och konsekvenser för elmarknadens aktörer av tänkbara eller planerade förändringar
  • Design av centrala institutioner och regelverket på elmarknaden för att på ett kostnadseffektivt sätt nå uppsatta mål

 

Hänt inom programmet

Samhällsekonomisk analys av energipolitiken

Energipolitiska förändringar leder till samhällsekonomiska konsekvenser utöver det som märks på energimarknaderna. Nu har energipolitiken därför analyserats i ett brett samhällsekonomiskt perspektiv.

30 sep 2020 - Energisystem


Att mäta klimatpåverkan från exportsektorn

Sverige har historiskt haft en stor fördel av att tillverka och exportera varor med ovanligt koldioxidsnåla processer. Nu har forskare på Lunds universitet introducerat ett nytt koncept för att kunna mäta klimatpåverkan från exportsektorn kallat comparative carbon advantage.

7 aug 2018


Lyft blicken på elmarknaden!

Vi står inför stora utmaningar och möjligheter på den europeiska elmarknaden. Det var tydligt under förra veckans internationella konferens Evolving the market – matching future needs som forskningsprogrammet EFORIS arrangerade.

27 nov 2017


Förändring redan på väg

Under rubriken Elmarknaden är splittrad – vad kan göras? talade Malcolm Keay, senior forskaren från Oxford under EFORIS-programmets konferens Energy or Capacity "När utvecklingen av elmarknaden diskuteras tar man inte hänsyn till att hela elmarknadens affärslogik vänts upp och ned och att en förändring redan är på väg!"

29 nov 2016


Spännande forskningsresultat drog fullt hus

Lunchseminariet Nya forskningsrön bygger framtidens elmarknad som arrangerades av Energiföretagen Sverige och Energiforsk under torsdagen var fullsatt till sista plats. Inte konstigt eftersom det handlade om framtidens elmarknad med de stora utmaningar som väntar.

29 maj 2016 - Sol och vind


Nytt om vindkraftens marknadsvärde

En ny studie har analyserat vindkraftens marknadsvärde för ett kraftsystem med en stor andel vattenkraft, som i vårt svenska elsystem. Resultaten visar att vattenkraften hjälper till att minska det värdetapp som annars uppstår när vindkraften byggs ut inom en elmarknad.

3 maj 2016 - Sol och vind


Elmarknaden klarar mer vind och sol

Nu presenteras ny forskning om elmarknaden som kommer fram till att Sverige bör ha en avvaktande hållning till kapacitetsmekanismer, det vill säga system där leveranssäkerheten är definierad och där kraftföretagen får en ekonomisk ersättning för att hålla kapaciteten tillgänglig under tider när efterfrågan på el är som störst.

30 mar 2016 - Sol och vind


Visa fler nyheter

Ansvarig

Stefan Montin
08-677 ​27 59

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Eforis och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

E.ON
Fortum
Göteborg Energi
Jämtkraft
Karlstad Energi
Malungs Elnät
Nacka Energi
Nord Pool
Oskarshamn Energi
Ronneby Miljö & Teknik
Skellefteå Kraft
Svenska kraftnät
Svenskt Näringsliv
Sölvesborg Energi och Vatten
Teknikföretagen
Tekniska Verken i Linköping
Varberg Energi
Vattenfall
Vetlanda Energi och Teknik
Öresundskraft
Österlens Kraft