2016-05-03

Nytt om vindkraftens marknadsvärde

En ny studie har analyserat vindkraftens marknadsvärde för ett kraftsystem med en stor andel vattenkraft, som i vårt svenska elsystem. Resultaten visar att vattenkraften hjälper till att minska det värdetapp som annars uppstår när vindkraften byggs ut inom en elmarknad.

Marknadsvärdet av el från vindkraft avtar i takt med en ökad andel vindkraft på en marknad, men värdeförlusten tenderar att minska i långsammare takt om vattenkraft ingår som en del i elproduktionen.

Resultaten från den här studien tyder på att när andelen vindkraft växer från noll till trettio procent så bromsar vattenkraften värdetappet med en tredjedel. Det vill säga, 1 MWh el från vindkraft är värt 18 procent mer i Sverige än i Tyskland. Vattenkraftens utjämnade effekt planar dock ut vid omkring 20 procents vindkraft. Det antyder att vattenkraften därefter inte längre kan bidra till att stå emot de värdeminskande krafterna.

Läs och ladda ner rapporten: The market value of wind energy Energiforskrapport 2016:276

 

Nyheter