2021-09-27

Sänkt temperatur ger besparingar

Att optimera och sänka temperaturen i våra fjärrvärmesystem innebär besparingar, både i energi och effekt, och lägre förluster till omgivningen. En drivkraft för att sänka temperaturerna är också att kunna ta vara på restvärme med lägre temperaturer än de som används idag. Men vilka åtgärder fungerar och vilka ger bäst effekt i olika typer av system?

I våras anordnade Energiföretagen Sverige en workshop för att få en bättre bild av vad som görs och vad som behöver göras för att nå lägre temperaturer i de svenska fjärrvärmenäten. Som en uppföljning arrangerade Energiforsk Värmekluster ett webbinarium på samma tema i början av september

Under en intensiv eftermiddag lyftes både teoretisk och praktisk kunskap fram. Forskare och experter från Högskolan i Halmstad, FVB och Sigholm presenterade kunskapsläget. De beskrev bland annat vilka vanliga fel som leder till höga temperaturer i distributionsnäten och möjliga angreppssätt som finns för att sänka temperaturerna. Örebrostäder berättade om det lågtemperaturprojekt de bedriver i området Tamarinden. Också Gävle energi och Ulricehamn energi har lyckats bra med att sänka temperaturerna i sina system. De beskrev hur de arbetar och vilka åtgärder som fungerat bra i deras system. 

–De arbetssätt som Gävle energi och Ulricehamn energi har speglade de framgångsfaktorer som experterna tidigare har lyft – ett strukturerat arbetssätt och ett kontinuerligt arbete verkar vara grunden för att lyckas, säger Julia Kuylenstierna, programansvarig på Energiforsk.

Dagen avslutades med diskussioner i mindre grupper där deltagarna gemensamt fick prioritera de viktigaste frågorna som branschen behöver svar på.

–Nu ser vi fram emot att följa upp arbetet tillsammans med Energiföretagen Sverige, säger Julia Kuylenstierna.

Nyheter