2022-10-10

Nya forskningsprojekt inom FutureHeat

Forsknings- och utvecklingsprogrammet FutureHeat har under 2022 påbörjat en ny etapp med nya forskningsprojekt. Programmet har fokus på både hur dagens fjärrvärmesystem kan utvecklas och optimeras samt hur fjärrvärmebranschen långsiktigt kan utvecklas.

De nya projekten i FutureHeat handlar bland annat om energilagring, kartläggning av olika möjligheter för framtidens fjärrvärme, haverimekanismer i ledningsnäten och hur fjärrvärmen bidrar till ett leveranssäkert elsystem. Läs mer om varje projekt här: 

Alla bolag som deltar i och finansierar FutureHeat uppmuntras att gå med i projektens referensgrupper. På så sätt får man ut så mycket nytta som möjlig med sitt deltagande, både genom att påverka forskningen som bedrivs och genom att lära känna experter och branschkollegor. Dessutom är man ett viktigt stöd för de forskare som genomför projekten, säger Julia Kuylenstierna som ansvarar för programmet. 

Läs mer om FutureHeat här!

Nyheter