Projekt

Miljöprodukter för fjärrvärme i systemperspektiv

Det långsiktiga målet med projektet är att bidra till utveckling av miljöprodukter för fjärrvärme med kundvärde, verklig miljönytta och additionalitet. Med miljöprodukter avses fjärrvärme som säljs med någon form av miljörelaterat ”attribut”, exempelvis klimatkompenserad fjärrvärme, Bra Miljöval fjärrvärme, fjärrvärme med specifikt ursprung etc. Idén till projektet kommer från större fjärrvärmekunder som ser behov av samordning och tydligare information kring olika begrepp och miljöprodukter.

Fjärrvärme har tydliga fördelar ur miljö- och systemperspektiv, t.ex. möjligheten att tillvarata energi som annars går till spillo, lokal elproduktion och att genom bio-CCS möjliggöra en kolsänka. Det är en utmaning att kommunicera dessa fördelar till kunderna på ett begripligt sätt. Många kunder efterfrågar fjärrvärme med specifik miljöprestanda och flera fjärrvärmeföretag erbjuder olika typer av miljöprodukter. Dessa är ofta utformade och benämnda på olika sätt, vilket är förvirrande särskilt för större fjärrvärmekunder med fastigheter i olika delar av landet.

Projektet ska inventera miljöprodukter för fjärrvärme som marknadsförs idag, kartlägga kunders intresse för och krav på miljöprodukter och ge förslag till hur produkter kan utformas för kundvärde, miljönytta och additionalitet. Det långsiktiga målet är att bidra till utveckling av miljöprodukter för fjärrvärme med kundnytta, verklig miljönytta och additionalitet. Projektet genomförs av Profu i samverkan med en referensgrupp med representanter både från fjärrvärmebranschen och större kunder och kundorganisationer.

Om projektet

Projektledare

Jenny Westerberg, Profu AB

Tid

juni 2022 - oktober 2023