Tidigare forskning

Tidigare forskning

Här hittar du forskningsresultat som togs fram inom Hetvattenprogrammet, 1995-2005, och Fjärrsyn, 2007-2017. Tidigare rapporter inom Futureheat hittar du under Rapporter och via rapportsöket