Organisation

Futureheats organisation och styrning

Programmets styrgrupp ansvarar för den övergripande planeringen och verkar för nya idéer och strategier i programmet. Styrgruppen granskar och bedömer också forskningsansökningar och godkänner slutrapporter från programmets projekt.

Styrgrupp etapp 3

Cecilia Bergquist, Halmstads Energi och Miljö AB
Stefan Hjärtstam, Borås Energi och Miljö AB
Peter Mattsson, Södertörns Fjärrvärme AB
Svante Carlsson, Skellefteå Kraft AB
Stina Berg, Tekniska verken i Linköping AB
Dado Hadziomerovic, Vattenfall AB
Fabian Levihn, Stockholm exergi
Lisa Granström, Mälarenergi
Magnus Ohlsson, Öresundskraft
Magnus Revland, Finspångs Tekniska Verk AB
Harald Andersson, E.ON Energiinfrastruktur AB
Linda Östberg, Karlstads Energi AB
Ulf Lindqvist, Jämtkraft
Patrik Grönbeck, Norrenergi
Erik Axelsson, Göteborg Energi

Referensgrupper etapp 3

Effekt av mekanisk last på åldring av fjärrvärmeledningar
Magnus Ohlsson, Öresundskraft AB - sammanhållande
Inge Eklund, Mälarenergi AB 
Patrick Lauenburg, E.ON Infrastruktur AB 
Sebastian Szajda, Södertörns fjärrvärme
Johan Renlund, Vattenfall AB
Håkan Bergman, Härnösand Energi & Miljö

Fjärrvärmesektorns bidrag till ett leveranssäkert elsystem
Harald Andersson, E.ON. Sverige AB - sammanhållande
Joacim Sundqvist, Mälarenergi AB 
Anna Sundberg, Öresundskraft AB 
Niklas Olsson, Tekniska verken i Linköping AB 
Anders Lundgren, Härnösands Energi & Miljö AB 
Sofia Nivhede, E.ON Infrastruktur AB
Patrik Selinder, Vattenfall AB 
Peter Wässingbo, Söderenergi
Anna Jäderström, Svenska kraftnät 

Mer hållbar bioenergi i fjärrvärmesektorn
Cecilia Bergquist, Halmstad energi och miljö AB - sammanhållande
Dragan Jovanovic, Mälarenergi AB 
Magnus Revland, Finspångs tekniska verk AB 
Elin Vilhelmsson, Nässjö Affärsverk AB 
Ulrika Bark Andersson, Tekniska verken i Linköping AB 
Anders Lundgren, Härnösands Energi & Miljö AB 
Gustav Egerup, E.ON Infrastruktur AB 
Per Styrborn, E.ON Infrastruktur AB 
Henrik Eliason, Karlstads Energi
Thomas Jonsson, Vattenfall
Fabian Levihn, Stockholm Exergi

Korrosion av fjärrvärmeledningar orsakad av läck
Magnus Ohlsson, Öresundskraft AB - sammanhållande
Josefin Ekman, E.ON Sverige AB
Anders Fransson, Göteborg energi AB
Niclas Wiklund, Gävle energi AB
Jonas Bergbacken, Södertörns fjärrvärme
Gun Bjurling, Vattenfall AB

Miljöprodukter för fjärrvärme i systemperspektiv
Jonas Cognell, Göteborg energi AB - sammanhållande
Marianne Allemyr, Mälarenergi AB 
Fredrik Edlund, Mälarenergi AB 
Johan Andersson, Mälarenergi AB 
Björn Goffeng, Öresundskraft AB 
Teresia Göransson, Tekniska verken i Linköping AB 
Sonya Trad, Norrenergi AB 
Anders Lundgren, Härnösands Energi & Miljö AB 
Henrik Landersjö, E.ON Infrastruktur AB 
Ariana Tanha, Södertörns fjärrvärme
Carl Alvelid, Göteborg energi
Nanna Bjäss, Nässjö Affärsverk
Annika Gottberg, Svenska kyrkan
Magdalena Boork, Svenska kyrkan
Magnus Ulander, Sveriges Allmännytta
Björn Berggren, Sveriges Allmännytta

Uppföljning av värmelager i bergrum
Lisa Granström, Mälarenergi AB - sammanhållande
Per Tunberg, Mälarenergi AB
Akbar Modarresi, Mälarenergi AB
Stefan Hjärtstam, Borås Energi och miljö AB
Henrik Lindståhl, Tekniska verken i Linköping AB
Harald Andersson, E.ON Infrastruktur AB
Erik Melander, Norrenergi AB
Patrik Selinder, Vattenfall AB
Gun Bjurling, Vattenfall AB
Mikael Erlström, SGU
Daniel Sopher, SGU
Fabian Levihn, Stockholm Exergi
Johan Dalgren, Stockholm Exergi

Installation av katodiskt skydd vid reparation av betongkulvertar och betongkamrar
Magnus Ohlsson, Öresundskraft AB - sammanhållande
Mats Svarc, Mälarenergi AB
Emil Widgren, Finspångs Tekniska Verk AB
Gun Bjurling, Vattenfall AB

Sjuttio möjligheter för framtidens fjärrvärme
Dado Hadziomerovic, Vattenfall AB - sammanhållande
Einar Port, Mälarenergi AB
Anders Einarsen, Mälarenergi AB
Johan Andersson, Mälarenergi AB
Anders Gunnarsson, Borås Energi och Miljö AB
Niklas Olsson, Tekniska Verken i Linköping AB
Jessica Englund, E.ON Infrastruktur AB
Magnus Revland, Finspångs Tekniska Verk AB
Cecilia Bergquist, Halmstad Energi och Miljö AB
Martin Marklund, Södertörns Fjärrvärme AB

Praktiskt genomförande av samoptimering med systemperspektiv
Peter Mattsson, Södertörns Fjärrvärme AB - sammanhållande
Stina Berg, Tekniska verken i Linköping
Håkan Bergman, Härnösands Energi & Miljö AB 
Fredrik Anarp, Nässjö Affärsverk
Fredrik Olsson, E.ON Infrastruktur AB
Niclas De Lorenzi, Stockholm Exergi 
Daniel Nykvist, Vattenfall

Kundorienterad affärsutveckling för efterfrågeflexibilitet i fjärrvärmenätet
Patrik Grönbeck, Norrenergi - sammanhållande
Emil Berggren, Tekniska verken i Linköping
Anders Lundgren, Härnösands Energi & Miljö 
Emil Widgren, Finspångs Tekniska Verk
Patrick Lauenburg, E.ON Infrastruktur
Niclas De Lorenzi, Stockholm Exergi
Rickard Bröms Frithiof, Vattenfall
Quirin Hamp, Stockholm Exergi
Daniel Nykvist, Vattenfall AB

Exergigemenskap – att säkra resurseffektivitet i energisystem
Anders Einarsen, Mälarenergi AB
Erik Dotzauer, Stockholm exergi 

Niklas Olsson, Tekniska verken i Linköping
Dennis Johansson, Nässjö Affärsverk
Harald Andersson, E.ON Infrastruktur AB

Handbok för sänkta fjärrvärmetemperaturer
Harald Andersson, E.on, sammanhållande
Magnus Ohlsson, Öresundskraft
Fredrik Udén, Luleå Energi
Johan Barenfeld, Mölndal Energi
Patrik Selinder, Vattenfall
Gustav Arnberg, Vattenfall
Leif Nordengren, Energiföretagen Sverige

 

Utvärdering av projekt och rapport – här laddar du ner mall och beskrivning av processen