Organisation

Futureheats organisation och styrning

Programmets styrgrupp ansvarar för den övergripande planeringen och verkar för nya idéer och strategier i programmet. Styrgruppen granskar och bedömer också forskningsansökningar och godkänner slutrapporter från programmets projekt.

Inom FutureHeats andra etapp, som pågår mellan 2019 och 2021, finns även 15 referensgrupper, en till vardera projekt inom programmet. Referensgruppens medlemmar består av representanter från de intressenter som deltar i programmet med kompetens inom det område som projektet omfattar. Referensgruppen är rådgivande till projektet och utgör en viktig förbindelse mellan projektutförare och energibranschen.

Styrgrupp 

Jonas Cognell, Göteborg Energi – Ordförande
Anders Moritz, Tekniska verken i Linköping
Anna Hinderson, Vattenfall AB
Charlotte Tengborg, E.ON Värme Sverige
Fabian Levihn, Stockholm Exergi 
Holger Feurstein, Kraftringen
Dan Bruhn, Jönköping Energi
Johan Brossberg, Borlänge Energi
Leif Bodinson, Söderenergi
Lena Olsson Ingvarson, Mölndal Energi
Magnus Ohlsson, Öresundskraft
Niklas Lindmark, Gävle Energi
Per Örvind, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö
Petra Nilsson, Växjö Energi
Staffan Stymne, Norrenergi
Stefan Hjärtstam, Borås Energi och Miljö
Svante Carlsson, Skellefteå Kraft
Ulf Lindquist, Jämtkraft

Suppleanter till styrgruppen

Ann Britt Larssson, Tekniska verken i Linköping
Patrik Grönbeck, Borlänge Energi
Peter Rosenkvist, Gävle Energi

Referensgrupper

Branschsamarbete för avancerad analys av värmedistribution och uppvärmningsbehov
Fabian Levhin, Stockholm Exergi - sammanhållande
Andreas Carlsson, Borås Energi och Miljö
Fredrik Nyman, Kraftringen
Henrik Akselsson, Tekniska verken i Linköping                
Jessica Englund, E.ON Värme Sverige
Johan Grünwedl, Norrenergi
Lisa Smitt, Skellefteå Kraft
Thomas Franzén, Göteborg Energi
Tobias Rehnholm, Vattenfall

Digital verktygslåda för prosumtion
Holger Feurstein, Kraftringen - sammanhållande
Agneta Filén, Halmstads Energi & Miljö
Christina Hedegaard-Friis, E.ON Värme Sverige
Karolina Falk, Tekniska Verken i Linköping
Magnus Swedblom, Norrenergi
Petter Hansson, Göteborg Energi
Sofia Petersson Svanfeldt, Vattenfall

Internationell plattform för svenska termiska energisystem
Anders Moritz, Tekniska Verken i Linköping - sammanhållande
Fabian Levhin, Stockholm Exergi
Mattias Gustavsson, Gävle Energi
Peter Ottosson, Kraftringen
Tommy Persson, E.ON Värme Sverige

Affärsmodeller för fjärrvärme och värmepumpar i fastigheter      
Per Örvind, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö - sammanhållande
Agneta Filén, Halmstads Energi & Miljö
Ann Björnsjö, Telge Nät
Cecilia Ibanez Sörenson, Vattenfall
Chirster Boberg, Stockholm Exergi
David Edsbäcker, Kraftringen
Emil Berggren, Tekniska Verken i Linköping
Johan Thelander, Karlstad Energi
Lena Olsson Ingvarsson, Mölndal Energi
Magnus Gunnarsson, Öresundskraft
Mattias Tellrud, Norrenergi
Petter Hansson, Göteborg Energi
Stefan Hjärtstam, Borås Energi och Miljö

Livslängdsprediktering och statusutvärdering av fjärrvärmeledningar               
Magnus Ohlsson, Öresundskraft - sammanhållande
Daniel Byström, Skellefteå Kraft
Gun Bjurling, Vattenfall
Josefin Ekman, E.ON Värme Sverige
Lennart Kramér, Göteborg Energi
Martin Linder, Tekniska Verken i Linköping
Shahriar Badiei, Vattenfall
Linda Mårtensson, Kraftringen                  

Virtuella värmeverk         
Niklas Lindmark, Gävle Energi - sammanhållande
Henrik Landersjö, E.ON Värme Sverige
Staffan Stymne, Norrenergi
Stefan Hansson, Kraftringen
Svante Carlsson, Skellefteå Kraft

Långtidsstudie av värmeledande pasta i dykfickor vid temperaturändring
Holger Feurstein, Kraftringen - sammanhållande
Thomas Franzen, Göteborg energi
Svante Arkstål, Tekniska Verken i Linköping

Svetsbarhet av fjärrvärmeapplikationer
Magnus Ohlsson, Öresundskraft AB - sammanhållande
Martin Lindner, Tekniska Verken i Linköping
Anders Fransson, Göteborg Energi
Harald Svensson, E.ON
Rafael Papee, Kraftringen 

Fjärrvärme i framtidens hållbara bostadsområden
Anders Moritz, Tekniska Verken i Linköping - sammanhållande
Martin Gierow, Kraftringen
Therese Löving, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö
Peter Wässingbo, Söderenergi

Elektrisk- och elektrokemisk mätmetod för att detektera korrosionsskador och inläckningsområden
Magnus Ohlsson, Öresundskraft AB - sammanhållande
Lennart Kramér, Göteborg Energi AB
Patrik Nilsson, E.ON Energilösningar AB
Johan Lundén, Kraftringen
Martin Lindner, Tekniska Verken i Linköping
Sven-Åke Andersson och  Kjell Sandberg, Södertörns Fjärrvärme AB

Lättfyllnadsmaterial kring fjärrvärmerör - speciellt skumglas
Charlotte Tengborg, E.ON Värme Sverige - sammanhållande
Lars Bladh, E.ON Energilösningar AB
Anders Fransson, Göteborg Energi
Rafael Papee, Kraftringen
Niklas Olsson, Tekniska Verken i Linköping

Dimensionering av distributionssystem
Dan Bruhn, Jönköping Energi - sammanhållande
Linda Ekman Johansson, E.ON Energilösningar
Johan Wickert, Jönköping Energi
Per Örvind, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö
Niclas Wiklund, Gävle Energi

Faktiska varmvattenflöden i flerfamiljshus  
Holger Feurstein, Kraftringen - sammanhållande
Patrick Lauenburg, E.ON Energilösningar
Johan Lenner, Tekniska Verken i Linköping
Morgan Nielsen, Jämtkraft
Cecilia Ibanez-Sörenson, Vattenfall

Livslängd hybridisolerade fjärrvärmerör
Magnus Olsson, Öresundskraft - sammanhållande
Shahriar Badiei, Vattenfall
Zayed Azobidie, E.ON Energilösningar

Utvärdering av projekt och rapport – här laddar du ner mall och beskrivning av processen