Organisation

Futureheats organisation och styrning

Programmets styrgrupp ansvarar för den övergripande planeringen och verkar för nya idéer och strategier i programmet. Styrgruppen granskar och bedömer också forskningsansökningar och godkänner slutrapporter från programmets projekt.

Styrgrupp etapp 3

Jonas Cognell, Göteborg Energi AB

Stefan Hjärtstam, Borås Energi och Miljö AB

Peter Mattsson, Södertörns Fjärrvärme AB

Svante Carlsson, Skellefteå Kraft AB

Anders Moritz, Tekniska verken i Linköping AB

Dado Hadziomerovic, Vattenfall AB

Fabian Levihn, Stockholm exergi

Lisa Granström, Mälarenergi

Magnus Ohlsson, Öresundskraft

Magnus Revland, Finspångs Tekniska Verk AB

Per Rosen, E.ON Energiinfrastruktur AB

Johan Thelander, Karlstads Energi AB

Ulf Lindqvist, Jämtkraft

Cecilia Bergquist, Halmstads Energi och Miljö AB

 

Utvärdering av projekt och rapport – här laddar du ner mall och beskrivning av processen