Organisation

Futureheats organisation och styrning

Programmets styrgrupp ansvarar för den övergripande planeringen och verkar för nya idéer och strategier i programmet. Styrgruppen granskar och bedömer också forskningsansökningar och godkänner slutrapporter från programmets projekt.

Styrgrupp etapp 3

Jonas Cognell, ordförande, Göteborg Energi AB
Stefan Hjärtstam, Borås Energi och Miljö AB
Peter Mattsson, Södertörns Fjärrvärme AB
Svante Carlsson, Skellefteå Kraft AB
Johan Lenner, Tekniska verken i Linköping AB
Dado Hadziomerovic, Vattenfall AB
Fabian Levihn, Stockholm exergi
Lisa Granström, Mälarenergi
Magnus Ohlsson, Öresundskraft
Magnus Revland, Finspångs Tekniska Verk AB
Per Rosen, E.ON Energiinfrastruktur AB
Johan Thelander, Karlstads Energi AB
Ulf Lindqvist, Jämtkraft
Cecilia Bergquist, Halmstads Energi och Miljö AB
Patrik Grönbeck, Norrenergi

Referensgrupper etapp 3

Effekt av mekanisk last på åldring av fjärrvärmeledningar
Magnus Ohlsson, Öresundskraft AB - sammanhållande
Inge Eklund, Mälarenergi AB 
Patrick Lauenburg, E.ON Infrastruktur AB 
Sebastian Szajda, Södertörns fjärrvärme
Johan Renlund, Vattenfall AB
Håkan Bergman, Härnösand Energi & Miljö

Fjärrvärmesektorns bidrag till ett leveranssäkert elsystem
Per Rosen, E.ON. Sverige AB - sammanhållande
Joacim Sundqvist, Mälarenergi AB 
Anna Sundberg, Öresundskraft AB 
Johan Lenner, Tekniska verken i Linköping AB 
Anders Lundgren, Härnösands Energi & Miljö AB 
Sofia Nivhede, E.ON Infrastruktur AB
Patrik Selinder, Vattenfall AB 
Peter Wässingbo, Söderenergi
Anna Jäderström, Svenska kraftnät 

Mer hållbar bioenergi i fjärrvärmesektorn
Cecilia Bergquist, Halmstad energi och miljö AB - sammanhållande
Dragan Jovanovic, Mälarenergi AB 
Magnus Revland, Finspångs tekniska verk AB 
Elin Vilhelmsson, Nässjö Affärsverk AB 
Ulrika Bark Andersson, Tekniska verken i Linköping AB 
Anders Lundgren, Härnösands Energi & Miljö AB 
Gustav Egerup, E.ON Infrastruktur AB 
Cecilia Thapper, E.ON Infrastruktur AB 
Henrik Eliason, Karlstads Energi
Thomas Jonsson, Vattenfall

Korrosion av fjärrvärmeledningar orsakad av läck
Magnus Ohlsson, Öresundskraft AB - sammanhållande
Janne Paavilainen, E.ON Sverige AB
Anders Fransson, Göteborg energi AB
Niclas Wiklund, Gävle energi AB
Jonas Bergbacken, Södertörns fjärrvärme
Gun Bjurling, Vattenfall AB

Miljöprodukter för fjärrvärme i systemperspektiv
Jonas Cognell, Göteborg energi AB - sammanhållande
Marianne Allemyr, Mälarenergi AB 
Fredrik Edlund, Mälarenergi AB 
Johan Andersson, Mälarenergi AB 
Björn Goffeng, Öresundskraft AB 
Teresia Göransson, Tekniska verken i Linköping AB 
Katarina Gustafsson, Norrenergi AB 
Anders Lundgren, Härnösands Energi & Miljö AB 
Henrik Landersjö, E.ON Infrastruktur AB 
Ariana Tanha, Södertörns fjärrvärme
Carl Alvelid, Göteborg energi
Nanna Bjäss, Nässjö Affärsverk

Uppföljning av värmelager i bergrum
Lisa Granström, Mälarenergi AB - sammanhållande
Per Tunberg, Mälarenergi AB
Akbar Modarresi, Mälarenergi AB
Stefan Hjärtstam, Borås Energi och miljö AB
Henrik Lindståhl, Tekniska verken i Linköping AB
Per Rosén, E.ON Infrastruktur AB
Erik Melander, Norrenergi AB
Patrik Selinder, Vattenfall AB
Gun Bjurling, Vattenfall AB
Mikael Erlström, SGU
Daniel Sopher, SGU

Installation av katodiskt skydd vid reparation av betongkulvertar och betongkamrar
Magnus Ohlsson, Öresundskraft AB
Mats Svarc, Mälarenergi AB
Emil Widgren, Finspångs Tekniska Verk AB
Gun Bjurling, Vattenfall AB

Sjuttio möjligheter för framtidens fjärrvärme
Dado Hadziomerovic, Vattenfall AB
Einar Port, Mälarenergi AB
Anders Einarsen, Mälarenergi AB
Johan Andersson, Mälarenergi AB
Anders Gunnarsson, Borås Energi och Miljö AB
Niklas Olsson, Tekniska Verken i Linköping AB
Jessica Englund, E.ON Infrastruktur AB
Magnus Revland, Finspångs Tekniska Verk AB
Cecilia Bergquist, Halmstad Energi och Miljö AB
Martin Marklund, Södertörns Fjärrvärme AB

Utvärdering av projekt och rapport – här laddar du ner mall och beskrivning av processen