Program

Standardisering genom Svenska institutet för standarder

Betydelsen av standardisering ökar inom energiföretagen. Det tillkommer successivt nya och angelägna områden, till exempel standarder för hållbarhet och ursprungsgarantier för bioenergi. Här samordnar vi energiföretagens standardisering inom Svenska institutet för standarder, SIS, som är en fristående ideell förening med medlemmar från den privata och offentliga sektorn.

Vi erbjuder energiföretagen hjälp med att kontinuerligt följa utvecklingen och att påverka standarder och riktlinjer inom branschen. Genom programmet samordnas de företag och organisationer som har identifierat ett behov av överenskommelser för att utveckla sina varor och tjänster. Det är till exempel privata och offentliga organisationer, globala företag, myndigheter, kommuner och landsting, branschföreningar och frivilligorganisationer. Målet är att underlätta handel och innovation och att effektivisera verksamheter.

Programmet bevakar och driver frågor kring de standarder som berör den svenska energibranschen. Det kan handla om material, teknik, miljö och säkerhet. Genom programmets engagemang i Svenska institutet för standarder representeras de svenska energiföretagen också i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO. Det betyder att svenska energiföretag också är med och driver utvecklingen internationellt inom energiområdet.

Vi arrangerar också ett seminarium vartannat år som speglar nyheter och resultat från de tekniska kommittéerna som är knutna till SIS. Seminariet fokuserar också på trender som påverkar eller drivs av standardiseringen och är en inspirationskälla för de personer som representerar energibranschen i arbetet med standardisering.

Som en del av arbetet med att förenkla och förbättra för deltagare inom standardiseringen har SIS tagit fram en karta över standardiseringsprocessen (SIS, CEN, ISO) med klickbara stadieförklaringar: Standardiseringsprocessens olika stadier

Hänt inom programmet

Elkonsumenter behöver mer kunskap om effekttoppar

Elkonsumenter behöver förstå hur effekttoppar påverkar deras elnätskostnad. Prissignalen från effekttariffer och spotprisavtal har ibland motverkat varandra och är en barriär för ökad efterfrågeflexibilitet. Det sa Cajsa Bartusch Kätting från Uppsala universitet på ett seminarium om standardisering. Niclas De Lorenzi från Stockholm Exergi sa på samma seminarium att deras mål är att 10 procent av Stockholms värmebehov ska komma från spillvärmeåtervinning.

15 jun 2023


Representanter från kraftbranschen sökes till vårt SIS-program

Nu söker vi representanter inom tre av SIS-programmets kommittéer: 1) Standardisering för fasta bränslen, 2) Miljöledning, och 3) Biologisk mångfald. Välkommen med din intresseförfrågan!

15 aug 2022 - Elnät


Sammanfattande lista: Det här hände inom SIS-projekten under 2021

Ta del av nya viktiga frågor som framkom genom de PESTEL-enkäter, GAP-analyser och den omvärldsbevakning som genomfördes inom SIS-programmet under förra året.

17 jun 2022 - Elnät


Standarder förenklar på jobbet och hemma

Elin Winberg är mätaringenjör på Göteborg Energi och är sedan ett halvår med i TK 601 Termisk energi – validering av mätvärden.

1 jun 2022


Standard för styrning av produkter i smarta elnät

Internet of Things – sakernas internet – berör många områden. Vi i Sverige samarbetar internationellt med att ta fram standarder för att förverkliga system och tjänster som bygger på sakernas internet.

11 maj 2021


Aktuellt kring standardisering

Betydelsen av standardisering ökar inom energiföretagen. Det tillkommer successivt nya och angelägna områden. Nu finns två nya rapporter som redovisar vilka aktiviteter som har skett inom standardisering under det senaste året.

6 maj 2021


Tekniska kommittéer söker nya medlemmar

Betydelsen av standardisering ökar. Det tillkommer successivt nya och angelägna områden. Nu söker vi nya deltagare i fem viktiga kommittéer.

18 mar 2021


Världen behöver tillgångsförvaltning

Tillgångsförvaltning blir allt viktigare för företag i energibranschen. Nya affärsmodeller och strukturer i kombination med digitalisering och ny teknik, ställer höga krav på verksamheten.

22 jan 2021 - Elnät


Spännande arbete med standard för ursprungsgarantier

Standarden för energirelaterade ursprungsgarantier genomgår just nu ett större revideringsarbete och går från att vara frivillig till att bli en mandaterad standard, reglerad genom lagstiftning i EU. Energiforsk följer kontinuerligt utvecklingen och ger energiföretagen en möjlighet att påverka.

4 maj 2020 - Elnät


Standarder för elvägar på gång

– Arbetet med att ta fram standarder för elvägar har påbörjats så smått internationellt inom IEC och i Cenelec för Europa, men det lär dröja ett tag tills standarderna är på plats, säger Peter Herbert på Vattenfall R & D som är ordförande för kommittén för elbilsdrift, SEK/TK69 i svensk elstandardisering.

22 apr 2020 - Energisystem


Idén som blev en världsomspännande standard

Under ett fullsatt seminarium om vikten av standarder inom energiområdet, fick vi som hade förmånen att vara där veta hur en grön standard för landanslutning av el till fartyg har tagits fram efter en spontan idé.

11 nov 2019


Har energibranschen glömt vikten av standardisering?

Det var temat på ett öppet seminarium om standardisering som nyligen hölls och som belyste vilka fördelar olika typer av standarder medför bland annat genom vittnesmål från flera engagerade energiföretag.

13 nov 2017


Visa fler nyheter

Ansvarig

Mikael Karlsson
073-5147017

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Standardisering genom Svenska institutet för standarder och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

Energiföretagen Sverige och Svenska kraftnät.