Program

Standardisering genom Svenska institutet för standarder

Betydelsen av standardisering ökar inom energiföretagen. Det tillkommer successivt nya och angelägna områden, till exempel standarder för hållbarhet och ursprungsgarantier för bioenergi. Här samordnar vi energiföretagens standardisering inom Svenska institutet för standarder, SIS, som är en fristående ideell förening med medlemmar från den privata och offentliga sektorn.

Vi erbjuder energiföretagen hjälp med att kontinuerligt följa utvecklingen och att påverka standarder och riktlinjer inom branschen. Genom programmet samordnas de företag och organisationer som har identifierat ett behov av överenskommelser för att utveckla sina varor och tjänster. Det är till exempel privata och offentliga organisationer, globala företag, myndigheter, kommuner och landsting, branschföreningar och frivilligorganisationer. Målet är att underlätta handel och innovation och att effektivisera verksamheter.

Programmet bevakar och driver frågor kring de standarder som berör den svenska energibranschen. Det kan handla om material, teknik, miljö och säkerhet. Genom programmets engagemang i Svenska institutet för standarder representeras de svenska energiföretagen också i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO. Det betyder att svenska energiföretag också är med och driver utvecklingen internationellt inom energiområdet.

Vi arrangerar också ett seminarium vartannat år som speglar nyheter och resultat från de tekniska kommittéerna som är knutna till SIS. Seminariet fokuserar också på trender som påverkar eller drivs av standardiseringen och är en inspirationskälla för de personer som representerar energibranschen i arbetet med standardisering.

Hänt inom programmet

Spännande arbete med standard för ursprungsgarantier

Standarden för energirelaterade ursprungsgarantier genomgår just nu ett större revideringsarbete och går från att vara frivillig till att bli en mandaterad standard, reglerad genom lagstiftning i EU. Energiforsk följer kontinuerligt utvecklingen och ger energiföretagen en möjlighet att påverka.

4 maj 2020


Standarder för elvägar på gång

– Arbetet med att ta fram standarder för elvägar har påbörjats så smått internationellt inom IEC och i Cenelec för Europa, men det lär dröja ett tag tills standarderna är på plats, säger Peter Herbert på Vattenfall R & D som är ordförande för kommittén för elbilsdrift, SEK/TK69 i svensk elstandardisering.

22 apr 2020


Idén som blev en världsomspännande standard

Under ett fullsatt seminarium om vikten av standarder inom energiområdet, fick vi som hade förmånen att vara där veta hur en grön standard för landanslutning av el till fartyg har tagits fram efter en spontan idé.

11 nov 2019


Har energibranschen glömt vikten av standardisering?

Det var temat på ett öppet seminarium om standardisering som nyligen hölls och som belyste vilka fördelar olika typer av standarder medför bland annat genom vittnesmål från flera engagerade energiföretag.

13 nov 2017


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Susanne Stjernfeldt
08-677 ​27 51

Uppdragsgivare

Energiföretagen Sverige och Svenska kraftnät. 

Framgång genom standardisering

Ladda ner

Strategidokument
pdf 75,1 kB
Hållbarhetskriterier
pdf 542,0 kB