Mål och vision

Mål och vision

Programmets mål är att kunna påverka framtagningen av nya standarder så att specifika svenska förhållanden beaktas och att sprida information och rapporter från verksamheten.