Om programmet

Om programmet

Beslut och prioriteringar sker en gång om året inom ramen för en budget som ställs till en styrgrupps förfogande. Styrgruppen arbetar efter en fastställd arbetsordning.

Programmet bekostar avgiften till standardiseringsorganen. Vidare lämnas ersättning till företag som ställer personer till förfogande med schablonbelopp. Projektet finansieras av Svenska kraftnät, medlemsföretagen i Energiföretagen Sverige. Alla energiföretag har i olika sammanhang nytta av resultaten från programmet som omfattar en mycket bred verksamhet.