Organisation

Organisation

Organisationen består av en programstyrelse och en styrgrupp. Programstyrelsen verkar för den övergripande ekonomin och planeringen av programmet. Programstyrelsen består av följande personer:

Lina Enskog Broman, Energiföretagen Sverige (ordförande)
Urban Selin, Svenska kraftnät
Anna Hinderson, Vattenfall
Susanne Stjernfeldt, Energiforsk
Mikael Karlsson, Energiforsk

Styrgruppens uppgifter:
Rekommendera kommittéer där energiföretagen bör ha gemensam representation och ordförandeskap/sekreterarfunktion bör eftersträvas
Besluta om representation i kommittéer där Energiforsk finansierar branschens medverkan
Följa den ekonomiska utvecklingen i projektet.

Följande personer utgör styrgruppen för SIS:

  • Anna Hinderson, Vattenfall (ordförande)
  • Fanny Andersson, Mälarenergi
  • Harald Andersson, E.ON Energidistribution
  • Leif Nordengren, Energiföretagen Sverige
  • Mikael Karlsson, Energiforsk (programansvarig)
  • Niclas de Lorenzi, Stockholm Exergi
  • Per Lindeberg, Göteborg Energi