Seminarium

Seminarium 2019

Den 7 november 2019 samlade Energiforsk, i samarbete med Swedish Standard Institute, SIS och SEK Svensk Elstandard, energibranschen till ett öppet seminarium om standardisering inom energiområdet. Sverige har i många avseenden varit en framgångsrik föregångare på standardisering inom vitt skilda områden. Vårt systematiska och proaktiva deltagande i standardiseringsarbetet har bidragit till att många svenska exportföretag har blivit framgångsrika i olika branscher, inte minst inom energiområdet.

Seminariedeltagarna lyssnade på ett flertal presentationer och diskuterade intressanta frågeställningar. Det handlade bland annat om hur standardisering påverkar verksamheten i svenska energiföretag, hur standardisering och ekonomi hänger ihop och hur vi kan engagera fler för att stärka svensk konkurrenskraft.

Dagens presentationer: Framgång genom standardisering

För material från föregående seminarie; Läs mer och ladda ner presentationerna här!