Företagsnytta

Standarder = kvalitetssäkring och affärsnytta

Allt fler energiföretag använder dagligen olika standarder. Energiforsk samordnar och följer utvecklingen inom organisationen Svenska institutet för standarder, SIS.

En av dem som är med i Energiforsks styrgrupp för SIS är Harald Andersson på E.ON Energilösningar. Harald, som jobbar med teknik kring fjärrvärme- och fjärrkyla, säger att de använder sig av standarder varje dag.
–Vi behöver standarder av många olika skäl. Det viktigaste är att vi säkrar kvaliteten i de system för fjärrvärme och fjärrkyla som vi bygger. För E.ON är det väldigt centralt att vi kan vara med i arbetet med att ta fram och utveckla standarder. Det är en förutsättning för att vi ska kunna bygga och utveckla bra energilösningar.

Nå ut med information  
Harald Andersson menar att en viktig uppgift i standardiseringsarbetet är att nå ut med information om att det finns nya standarder eller att en standard har ändrats.
–Vi jobbar vidare med att initiera nya forskningsprojekt på området och med att nå ut med resultaten. En standard är ett oerhört bra sätt att skapa nytta på en marknad och bidra till att vi får ett de bästa möjligheter till att skapa hållbara energilösningar i Sverige.

Harald berättar  
I den här filmen berättar Harald Andersson om nyttan av standarder och behovet av forskning på området.

 

 

Niclas De Lorenzi
Niclas De Lorenzi på Stockholm Exergi har också arbetat länge med standarder. 
– Det finns många fördelar med standarder, menar Niclas. Standarder är viktiga för säkerhet och hälsa och de ger också marknadsmässiga fördelar.

Niclas De Lorenzi listar fördelarna:
Miljö och säkerhet
   - Standarder bidrar till att skydda miljön och människors hälsa.
   - Utrustning och verktyg som är utformade och provade enligt standarder ger ett bättre skydd.
Övriga fördelar
   - Det är kostnadseffektivt att basera sina investeringar på standarder. Vi talar till exempel om 10-30 procent lägre
     projektkostnader om inköpen baseras på standarder.
   - Standarder förlänger livslängden.
   - Standarder tydliggör hur företag bör förvalta och underhålla sina tillgångar och anläggningar.
   - Standarder gör stor nytta vid upphandlingar. Olika företag kan lämna pris på samma sak och på så sätt vet du
     vad du får, standarden ser till att du får den kvalité och prestanda du efterfrågar. Entreprenörer, leverantörer
     och konsulter vet vad som efterfrågas.
   - Bättre tillgång till marknader. Standarder öppnar nya marknader genom att bidra till jämförbara och kompatibla
     varor och tjänster som lättare kan säljas internationellt.
   - Produktstandarder för kvalitet och säkerhet kan öka konsumenternas förtroende för ditt företag.
   - Standarder kan också göra produkter och tjänster mer driftskompatibla. 

 


(När filmen spelades in arbetade Niclas De Lorenzi på Norrenergi. Idag arbetar han på Stockholm Exergi).