Program

Termo - effektiv kommunikation

Termo är ett forsknings- och innovationsprogram som drivs av Energimyndigheten och består av ett 60-tal enskilda projekt samt fyra innovationskluster inom framtidens värme och kyla. Energiforsk tillsammans med Celsius innovationskluster ansvarar för kommunikation och resultatspridning inom programmet.

Syftet med programmet Termo är att bidra till utveckling av värme och kyla för framtidens energisystem. Det handlar om att tillvarata energiresurser, resurseffektiv användning och samspel med andra energibärare. I programmet ingår såväl det tekniska systemet som aktörer på marknaden, de spelregler som omgärdar systemet och samspelet där emellan. Dessutom ska programmet bidra till att stärka den svenska konkurrenskraften genom kompetensuppbyggnad och innovationer för jobb och klimat inklusive exportmöjlighet för svenskt näringsliv.

Programmet pågår till den 31 december 2024 har en ram om 260 miljoner kronor för åren 2018-2024. Programmet innefattar tre forsknings-, utvecklings- och innovationsområden:

  • Värme- och kylalösningar för framtidens användare och lokalsamhällen
  • Effektivt tillvaratagande av förnybar och återvunnen värme och kyla
  • Missionsinriktat angreppsätt för effektivt samspel inom värme och kyla: affärsmodeller, organisation, regelverk, styrmedel, teknik etc.

 

Hänt inom programmet

Energieffektivisering och affärsmodeller i fokus för fastighetsmarknaden

Fjolårets höga elpriser gav skjuts åt potentialen i energieffektivisering, men nya affärsmodeller behövs för att snabba på fastighetssektorns energiomställning. Det var två slutsatser från Termodagens panelsamtal ”Från forskning till marknaden” den 19 oktober.

24 okt 2023


”Tekniken är inte utmaningen för att utnyttja restvärme”

Spillvärme från industrier i Kiruna och Boden fick stort utrymme när Termodagen arrangerades den 19 oktober. För Boden är en utmaning att invånarantalet behöver öka med 25 procent, från Kiruna lyftes frågan hur man kan få olika organisationer att samarbeta snarare än tekniska utmaningar.

24 okt 2023


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Daniel Hirsch
070-896 90 09

Till Termoprogrammets hemsida

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrevet från Termo – effektiv kommunikation och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.