2022-06-01

Standarder förenklar på jobbet och hemma

Elin Winberg är mätaringenjör på Göteborg Energi och är sedan ett halvår med i TK 601 Termisk energi – validering av mätvärden.

Elin, du har fått en ny roll i TK 601, berätta: 

– Jag är nu ansvarig för att sammanställa och rapportera om vad som händer inom TK 601. Det handlar till exempel om att 

berätta om syftet med standarden, om det kommit några nya standarder under året, vilka förslag som är ute på remiss, viktiga framsteg och fortsatt arbete. Kort sagt allt som vi jobbar med i gruppen. Jag är glad att jag har fått det här uppdraget och ser fram emot att börja jobba med det!

Vad ser du som de viktigaste frågorna just nu?

­– Vi tar just nu fram referensvärden för att ge som input till användarna av standarden. Tanken är också att vi ska ta fram ett vägledningsdokument som är lite mer hands on och visar vad man bör tänka på. Lite tips och trix helt enkelt. Nu kommer nya föreskrifter från Energimarknadsinspektionen som träder i kraft den 1 juni. Vi kommer att gå igenom dem och säkerställa att alla krav uppfylls.

Hur är det att jobba med standarder? Många upplever det kanske som svårt och lite trist.

– Jag tycker att det är bra att vi kan standardisera saker. Det är mycket att sätta sig in i, mycket text att läsa, men jag tycker att det är intressant och viktigt!  Om saker inte vore standardiserade i vår vardag skulle det ju bli så mycket krångligare. Ett konkret exempel är lakan som är standardiserade i olika storlekar, det gör ju att påslakan till exempel passar till täckena. Principen är ju samma för alla standarder. Tanken är ju att det ska bli enklare. En bra standard tänker man ju inte på att den är där, den får bara allt att snurra på. Vi som jobbar med standarder har en viktig roll i att ta fram och tolka standarder och se till att det finns lättlästa vägledningsdokument. Vi försöker nå ut med det jobb vi gör på olika sätt. Vi kommer till exempel att medverka på en branschmässa som heter Fjärrvärmecentraler och Energimätare den 19-20 oktober, kom gärna dit och lyssna på oss då!

Faktaruta TK 601

Enligt EU:s direktiv (MID) om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster ska medlemsstaterna se till att fakturering från energiföretag när det är lämpligt grundas på faktisk förbrukning och presenteras på ett klart och begripligt sätt. Fakturering, grundad på den faktiska förbrukningen, ska enligt direktivet ske så ofta att kunderna kan styra sin egen förbrukning.

SiS

 

 

 

Nyheter