2023-01-31

Ansökan är öppen: presentera på CIGRE Session 2024

Vill du medverka som författare till en artikel/poster som presenteras under CIGRE Session 2024? Nu är ansökningen öppen för forskare som vill delta. I ett första skede skickas synopser in till den Svenska Nationalkommittén som hanteras av Energiforsks Susanne Stjernfeldt. Läs om hur du går till väga för att ansöka här.

– Ta chansen att skicka in en kortfattad summering av ditt forskningsresultat och ta del av CIGRE:s unika möjlighet att som författare ta ordet och nå ut till en stor publik, säger Susanne Stjernfeldt, programansvarig för CIGRE.

CIGRE Biennial Session hålls 25–30 augusti 2024 i Paris. Konferensen arrangeras jämna årtal, senast hölls konferensen 2022 och då deltog över 3600 registrerade delegater och 8600 deltagare samt fler än 290 organisationer som deltog i den tekniska utställningen. Nu kan svenska forskare inom området för högspänd elektrisk energi, produktion, överföring och distribution skicka in synopsis för sina forskningsresultat inför konferensen.

CIGRE:s generalsekretariat finns i Paris och den svenska verksamheten leds av den Svenska Nationalkommittén och samordnas av Energiforsk. Synopser för konferensen 2024 samlas in av nationella kommittéer för en förhandskontroll. 

Så här går du till väga för att ansöka

  • 1 juni 2023 är sista datum att skicka in din synopsis till Susanne Stjernfeldt
  • 19 juni 2023 kommer du att få återkoppling/kommentarer på din synopsis
  • 23 augusti 2023 är sista datum att skicka en uppdaterad synopsis till Susanne som laddar upp den till CIGRE:s databas för synopser

När du skickar in din synopsis till Susanne, använder du den mall och följer de instruktioner som du hittar på CIGRE:s webbplats.

Därefter görs en detaljerad och djupgående granskning och slutligt urvalsbeslut av den internationella
studiekommitténs ordförande som ansvarar för genomförandet av gruppdiskussionsmötena och postersessionerna. Det är obligatoriskt att delta på plats om ens synopsis blir antagen. Författare som inte kan delta på sessionen ska be någon annan, till exempel en kollega, att presentera artikeln, så att varje artikel presenteras under ”Poster Session”.

Sprid gärna den här informationen vidare till forskare i ditt nätverk som borde skicka in sin synopsis. Kontakta Susanne Stjernfeldt om du har några frågor.

Nyheter