2018-12-06

Spännande seminarium om repowering

Repowering handlar om att byta ut äldre vindkraftverk mot ett mindre antal stora vindkraftverk med bättre energiutbyte. Hinder och mökjligheter med repowering var också temat för Svensk Vindkraftförenings seminarium den 6 november.

–Många pratar om repowering men väldigt lite har hittills gjorts i praktiken. Definitionen är också oklar, eller rättare sagt olika människor definierar repowering på olika sätt, säger Göran Dalén som deltog på seminariet.

Det skulle vara en stor fördel om många vindkraftverk byts ut den närmaste tiden.  Vindkraftverken börjar närma sig sin maximala livslängd och den snabba teknikutvecklingen gör att energiutbytet kan bli betydligt mycket bättre än det är i många vindkraftverk i dag.   

Tanken är tilltalande att det ska vara lätt att ersätta många äldre vindkraftverk med ett mindre antal stora kraftverk. Det skulle innebära mindre anspråk på markareal och större energiproduktion. Och kraftverken skulle kunna byggas på platser där närboende vant sig att se vindkraftverk i sin närmaste omgivning.

Läs mer om resultat från seminariet på Svensk Vindkraftförening

Nyheter