2022-11-25

Sökhundar effektiv metod för att hitta läckor i fjärrvärmenät

Sökhunden Jeckov har haft cirka 25 sökuppdrag för olika fjärrvärmebolag. Med sin nos hittar schäfern snabbt läckor med en träffsäkerhet på 0–14 meter.

– Det är viktigt att fjärrvärmebranschen utvecklar nya och effektiva metoder för att hitta läckor. Sökhundar kan vara en metod som kan användas mer. Jag väldigt imponerad över vad Jeckov har lärt sig, säger Julia Kuylenstierna, ansvarig för Energiforsks värmekluster.

Möjligheterna med att använda sökhundar för att hitta läckor från fjärrvärme och fjärrkyla presenterades på ett webbinarium den 11 november, arrangerat av Energiforsks värmekluster. Inbjuden talare var Susanne Kihl som driver företaget Hundägarservice Specialsök, vars sökhund Jeckov har tränats att hitta läckor i fjärrvärmenät.

Under 2021 kontaktades Susanne Kihl av Dennis Asplund på Norrtälje Energi, för att han behövde hjälp att hitta en läckande fjärrvärmeledning. Då började hon lära Jeckov att identifiera doften av fjärrvärmevatten.

– Jag började utbilda Jeckov i april 2021 och han utförde sitt första uppdrag i augusti samma år, åt Norrtälje Energi. Jeckov hittade den droppande ventilen direkt. Nu jobbar jag med schäfertiken Oopzie, som har efterträtt Jeckov, säger Susanne Kihl.

Sedan dess har Jeckov hittat cirka 25 olika läckor åt elva olika uppdragsgivare, bland annat åt olika energiföretag, kommuner och bostadsrättsföreningar. Jeckov kan användas till att söka på allt från kortare sträckor som 50 meter till hela bostadsområden.

– Jeckov sparar tid och pengar och bidrar till att underhålla näten. Han har en träffsäkerhet på 0–14 meter från läckan, säger Susanne Kihl.

Några av fördelarna med en sökhund enligt Susanne Kihl är att det är:

  • Tidseffektivt
  • Kostnadseffektivt
  • Miljövänligt
  • Hög träffsäkerhet

Dennis Asplund ser hunden som ett komplement till andra metoder för att hitta läckande ledningar, som termografering. En sökhund kan arbeta i alla väderförhållanden och på olika underlag. Men, den kan bara identifiera var en läcka är, inte om den är omfattande eller hur ny den är.

Ett omdöme från en uppdragsgivare är enligt Susanne Kihl:

”Tack vare att hunden markerat på flera ställen i området så lyckades vi hitta läckan snabbare och slippa gräva i blindo.”

På webbinariet diskuterades vilka typer av system hunden kan hitta läckor i och hur kvalitén kan säkras. Bland annat lyftes frågan om det behövs ett system för certifiering, liksom om det går att även hitta inläckage genom att hunden söker efter blöt isolering.

Energiforsks Värmekluster har fokus på innovation och att omvandla forskningsresultat till lösningar som går att använda i fjärrvärmeindustrin. Klustret får stöd från bland annat Energimyndighetens Termo-program och är ett forum för kunskapsöverföring, nätverksbyggande, informationsspridning och samarbete.

För mer information om Specialsök, se här. Se även nedanstående filmklipp från Norrenergi.

Nyheter