2023-03-21

Energiforsk i internationellt vätgasprojekt

Energiforsk är en av 44 partners i det internationella vätgaskonsortiet BalticSeaH2 i Östersjöregionen. Projektet syftar till att skapa en vätgasekonomi, öka energisäkerheten och minska beroendet av fossila energikällor. Planerad omsättning är cirka 360 miljoner kronor under fem år.

– Det här vätgasprojektet ska utveckla, bygga och demonstrera teknik för produktion, lagring, distribution och användning av vätgas. Tillsammans kommer vi ta fram ny kunskap för att accelerera utvecklingen av en vätgasekonomi i Sverige och Europa, säger Bertil Wahlund, ansvarig för vätgas på Energiforsk.

BalticSeaH2 är ett konsortium med 44 partners från nio länder runt Östersjön med syfte att etablera en vätgasekonomi i regionen. Basen finns i Finland och Estland, där det redan finns infrastruktur i form av fossilgasledningar och transmissionsnät för el mellan länderna samt utvecklade sjöfartsförbindelser.

Energiforsk är med i konsortiet, med ansvar för att sprida resultat och lärdomar från projektet till svenska aktörer.

– Världen och Sverige står inför en stor utmaning att snabbt avsluta fossilberoendet. Näringslivet, myndigheter och politiken behöver mer kunskap om hur vätgas kan bidra till att genomföra omställningen. Med resultaten från det här projektet får beslutsfattare bättre möjligheter att ställa om och skapa ett robust och hållbart energisystem, säger Bertil Wahlund.

Nästa steg i projektet är att etablera ett finansieringsavtal med Clean Hydrogen Partnership, som är EU-kommissionens och Hydrogen Europes offentlig-privata samverkansorganisation för forskning och utveckling. Förslaget från BalticSeaH2 är ett femårigt projekt med en omsättning på 33 miljoner euro, cirka 360 miljoner kronor, där Clean Hydrogen Partnership ska stå för 25 miljoner euro.

Fakta BalticSeaH2
BalticSeaH2 är ett konsortium bestående av 44 partners från nio länder. Projektet koordineras av finländska innovationsklustret Clic Innovation och företaget Gasgrid Finland. De 44 deltagarna kommer från följande länder:

  • Sverige
  • Finland
  • Estland
  • Lettland
  • Litauen
  • Polen
  • Tyskland
  • Danmark
  • Norge

Läs mer på Clic Innovations webbplats här.

För mer information:
Bertil Wahlund, ansvarig för vätgas på Energiforsk
08-677 27 52, bertil.wahlund@energiforsk.se 
Se även Energiforsks program Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen.

Nyheter