2020-12-08

Ny metod kan öka säkerheten ytterligare

Optiska fibrer används för att upptäcka läckage och rörelser i fyllningsdammar. Ny forskning i Energiforsks dammsäkerhetsprogram visar fibrerna även kan användas för att mäta seismiska gånghastigheter. Dessa beror av dammens egenskaper och genom jämförande mätningar kan förändringar upptäckas.

Det finns i dag optiska fibrer för distribuerad mätning installerade i nästan 100 dammar i Sverige. Fibrerna används för att detektera läckage genom temperaturmätning, eller för att spåra rörelser genom töjningsmätning. Nu har forskare vid HydroResearch och Silixa redovisat resultaten av passiva akustiska mätningar i två av dammarna vid Näs kraftstation i Dalälven.

–Vårt mål har varit att utvärdera metodens känslighet och bedöma om metoden kan användas som ett så kallat ”early warning system”, som komplement till den information som temperaturmätningarna ger säger projektledare Sam Johansson på HydroResearch. Genom att använda två oberoende tekniker ökar också möjligheten att upptäcka eventuella förändringar.

Vid distribuerad mätning i optisk fiber används själva fibern som sensor. Det betyder att mätinstrument kan anslutas och även bytas ut när ny mätteknik/bättre instrument finns tillgängliga. Flera fibrer i en kabel gör det också möjligt att göra samtida mätningar med olika typer av mätinstru­ment.

Många dammar har redan fibrer
Eftersom det är vanligt med optisk fiber i svenska dammar betyder det att det finns stora möjligheten att utveckla nya metoder för övervakning av dammar i takt med att ny teknik för optisk mätning utvecklas.

–Vid en pågående inre erosion i en fyllningsdamm påverkas gånghastigheterna för både kompressions­vågen och skjuvvågen. Det betyder att metoden bör kunna användas för att upptäcka eventuella förändringar genom att jämföra mot en referensmätning, säger Sam Johansson.

Studien finns redovisad i rapporten Fibre-Optic Distributed Acoustic Sensing for Detection of Seepage and Internal Erosion

 

 

Nyheter