2017-02-28

Kritisk dag för EU:s utsläppshandel

–I teorin är systemet med utsläppsrätter jättebra. Det är vårt främsta verktyg för att nå klimatmålen och jag ser inte att det finns något bättre alternativ just nu, säger Markus Wråke i en intervju inför dagens möte då EU:s miljöministrar ska enas kring den framtida handeln med utsläppsrätter.

I morse intervjuades Markus Wråke i P1 inför mötet i dag då EU:s miljöministrar träffas för att enas om sin syn på den framtida handeln med utsläppsrätter. Sverige, Frankrike, Storbritannien och Danmark hör till den grupp länder som vill få ner antalet tillgängliga utsläppsrätter medan exempelvis Polen och Ungern är emot en minskning. 

Framtiden för utsläppshandelssystem står på spel. Systemet är vårt främsta verktyg för att nå de klimatmål man har satt upp. Mötet i dag handlar om hur man ska kunna göra om systemet så att systemet spelar den roll som var tänkt, sa Markus bland annat.  

Sverige kräver en minskning av antalet utsläppsrätter för att priserna ska gå upp. Vad tror du att man kommer överens om i dag?
–Jag tror att man kommer att komma överens. Men det kommer att vara svårt att diskutera den allra viktigaste frågan: hur snabbt ska taket sänkas? Det är den svåraste politiska frågan.

Jag är orolig för att diskussionerna i dag kommer att undvika den här grundfrågan och handla om andra mer komplicerade lösningar för att minska antalet utsläppsrätter.

Finns det andra vägar för att nå klimatmålen?
–I teorin är systemet jättebra. Jag är inte säker på att det finns något bättre alternativ just nu. Antingen tror man på en europeisk modell att göra det här tillsammans. Utsläppssystemet representerar just tanken om hela EU. Eller så tror man att det är så svårt att komma överens att varje land tar fram sina egna styrmedel. Det blir en mycket mer fragmenterad politik och styrmedlen kan då se helt olika ut exempelvis skatter, subventioner av olika tekniker och forskningsstöd. 

Hur underminerar Trumps politik utsläppshandelssystemet?
–Det är anmärkningsvärt att Parisavtalet inte satt något avtryck i det förslag man nu diskuterar. För 1,5 år sen kom EU-kommissionen fram till att en förändring måste göras, men sedan dess har ju mycket hänt. Jag är också orolig för att man tar Trumps tillträde som ursäkt för att att inte öka ambitionerna på klimatområdet, säger Markus Wråke.

Lyssna på hela intervjun här!

 

 

 

Nyheter