2020-10-14

Distinguished member

Grattis, Anders Johnsson på Vattenfall Eldistribution, du har fått den fina utmärkelsen ”Distinguished member” i CIGRE. Vad är det som har lett till att du har fått utmärkelsen?

– Jag blev lite överraskad när jag fick den, men antar att jag får den för att jag under lång tid varit aktiv på många sätt i CIGREs studiekommitté B5 Protection and Automation.

 Du har haft många olika uppdrag inom CIGRE:

 – Ja, jag har varit medlem länge, men började aktivera mig i det internationella arbetet för drygt tio år sedan genom deltagande i min första arbetsgrupp, där jag också ett tag fungerade som sekreterare. Med nuvarande deltagande i arbetsgrupp WG B5.63 Asset management for PACS, så är det tre grupper jag varit med i som ordinarie medlem. Jag har också fungerat som Special reporter och varit medförfattare till en handfull svenska artiklar, presenterat posters och skrivit många inlägg. Jag har också varit granskare och givit återkoppling på en teknisk broschyr. Just nu är jag medförfattare i en CIGRE Green book om IEC 61850. Under de senaste åtta åren har jag varit svensk representant i CIGRE SC B5 och lett den svenska referensgruppen, nu har jag nyligen lämnat över till David Erol på Vattenfall.

Vilka ingår i den svenska referensgruppen?

– Representanter från nätbolag, leverantörssidan, konsultbolag och den akademiska sidan. De har varit till stor hjälp för mig eftersom området är så brett att man behöver stöd kring de olika frågeställningarna. Referensgruppen har också bidragit med flera förslag på nya arbetsgrupper och konferensämnen som sedan röstats igenom inom studiekommitté B5. Referensgruppen kommer vara ett fortsatt värdefullt stöd även för David, i hans roll som den nya svenska representanten. Jag kommer fortsätta delta i referensgruppen och eventuellt också någon arbetsgrupp.

Har du firat din utmärkelse på något sätt?

Det är kul att få uppskattning, men själva deltagandet och att man känner att man gör nytta är belöning nog. Plaketten får kanske en plats på väggen hemma, men så mycket annat firande blir det nog inte. Jag är glad att jag får möjligheten att jobba vidare!

 

 

Fakta:

För att utses till Distinguished member i CIGRE ska man ha varit medlem under mer än 10 år och bidragit med kunnande och engagemang för utvecklingen av CIGRE som organisation.

IEC 61850 är en teknisk standard för hur man utformar, implementerar, testar och dokumenterar digitala kontrollanläggningar och tillhörande datakommunikation, i framförallt transformatorstationer. 

 

 

 

 

 

Nyheter