2023-09-11

Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Tomas Wall, styrelseordförande i Energiforsk.

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

– De senaste åren har Energiforsk utvecklats kraftigt, samtidigt som samhällets behov av energiomställning har blivit allt tydligare. Energiforsks uppdrag behövde därför förtydligas. Politiskt oberoende forskningsresultat som möjliggör ett robust och hållbart energisystem blir allt viktigare, säger Energiforsks styrelseordförande Tomas Wall.

Den 28 april uppdaterade Energiforsks ägare företagets ägardirektiv, fem år efter att det förra beslutades. I det nya direktivet är det tydligare att Energiforsks verksamhet ska bidra till väl underbyggda beslut för Sveriges omställning till ett robust och hållbart energisystem.

Som tidigare är kärnverksamheten att initiera, finansiera, genomföra och kommunicera forskning och analys på energiområdet, med en helhetssyn på energisystemet.  Vinsten ska användas till mer forskning och att utveckla företaget.

– Intresset för vår kompetens och verksamhet har vuxit kraftigt de senaste åren – både i energibranschen, industrin och media. Det nya ägardirektivet anger tydligt vad vi ska fokusera på för att hjälpa våra uppdragsgivare och samhället i stort att genomföra omställningen. Det är ett tydligt och bra styrdokument, säger Energiforsks vd Markus Wråke.

I ägardirektivet anges att Energiforsks intressenter är såväl direkta uppdragsgivare som beslutsfattare i näringslivet, på myndigheter, inom politiken och andra energiforskningsorganisationer.

– Sverige står inför en stor utmaning att snabbt avsluta fossilberoendet. Näringslivet, myndigheter och politiken behöver mer kunskap om hur energisystemet kan utformas för att genomföra omställningen, säger Tomas Wall.

Om Energiforsk

Energiforsk är ett icke vinstutdelande aktiebolag som ägs av branschorganisationerna Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige, det statliga affärsverket Svenska kraftnät, samt gas- och energiföretaget Nordion Energi. Uppdragsgivare är framför allt företag i energibranschen, i industrin, myndigheter och branschorganisationer.

Läs hela Energiforsks ägardirektiv här.

Nyheter