2019-05-15

Kurs om tillförlitlighet och risk

I september håller vi en tillämpad utbildning för planeringsingenjörer på elnätbolag med inriktning på de praktiska analyser som förekommer inom elnät.

Kursen, som hålls en gång om året, har utvecklats inom ett projekt i Energiforsks program Risk- och tillförlitlighetsanalys. De tre kursdagarna har fokus på teori applicerat på praktiskt tillämpbara övningsuppgifter.

Jag fick en bra förståelse för hur man kan räkna på tillförlitlighet och risker i elnätssystem och har haft nytta av kursen när vi gör nyinstallationer. Att installationerna ska vara smarta, och att räkna på historiska fel.

Ann Helen Ejdervik, planeringsingenjör på Göteborg Energi

Utbildningen bygger på rapporten Enkla elnät, säkra elleveranser, Energiforsk 2015:105 som används som kursmaterial. I kusen ingår:

  • Ett kompendium med övningsuppgifter och en guide för att genomföra en tillförlitlighetsanalys
  • Ett excelark med en manual för att skatta och visualisera felintensitet från feldatamängd.
  • Ett excelark med manual för att beräkna förväntat A, U, index m.m. för relativt enkla nät.
  • Ett antal förslag till lösningar för övningsuppgifterna. 

Mer information om projektet som lett fram till kursen finns här!

Kursen hålls centralt i Stockholm i september

Instuderingsmaterial skickas ut innan kurstillfället och kursdagar och tider är: 
3 september klockan 10‐17
4 september klockan 9‐12
24 september klockan 10‐16

Du som går bör ha ingenjörskompetens eller jämförlig arbetslivserfarenhet. Kostnaden för kurs, inklusive kaffe och luncher är 14 800 plus moms. Jobbar du på ett företag eller organisation som medverkar i Energiforsks riskanalysprogram har du 20 procents rabatt på kursavgiften.

Anmälan

Anmäl dig direkt till kursledaren: Patrik Hilber på H2L Grid Solutions patrik.hilber@h2l.se

Ange namn, e-post och en kort bakgrund, exempelvis högsta examen och hur många år du varit i elbranschen. 

Nyheter