2017-10-25

Förbereder energisektorn för den digitala utvecklingen

Nu startar Energiforsk ett nytt projekt kring digitalisering i energisektorn. Syftet är att förbereda aktörerna inom energiområdet för de möjligheter som öppnas med den ökade digitaliseringen och samtidigt visa på ett antal utmaningar.

Utvecklingen inom artificiell intelligens, Internet of things, blockkedjeteknik, avancerad automation och robotisering kommer att påverka oss alla. Projektet ska göra en genomgång av utvecklingsfronten inom ett antal teknikområden med koppling till den digitala utvecklingen.

–Vi kommer specifikt att analysera hur utvecklingen påverkar och förändrar förutsättningarna inom energisektorn, säger Stefan Montin som är områdesansvarig för energisystem och marknad på Energiforsk och fortsätter:

–Målet är att stärka och påskynda den digitala utvecklingen i energisektorn. I det ingår att ge konkreta exempel på hur den digitala utvecklingen kan tillämpas och införas i olika delar av energisystemet, att belysa vilka krav som måste ställas på IT-säkerhet och att inspirera de medverkande organisationerna att bli en del av utvecklingen.

Projekt är ett första steg i en mer långsiktig satsning om digitaliseringen i energisektorn. Genom projektet skapas ett nätverk för dialog och erfarenhetsutbyte mellan energiföretag, utrustningstillverkare, energianvändare, forskare och andra experter, It-företag, myndigheter med flera kring frågor om vägen mot en ökad digitalisering inom energisektorn.  

Mer om Digitalisering i energisektorn här!

Nyheter