2024-05-28

Så kan AI skapa kundnytta för el- och värmeföretag

Två AI-experter förklarade på ett frukostwebbinarium från Energiforsks Värmekluster hur de utforskar lösningar genom en kombination av generativ AI och smal AI specifikt för energisektorn.

Visionären inom generativ AI Marcus Landström från Forefront och Johan Kensby, expert på smal AI och medgrundare av Utillifeed, presenterade i detta webbinarium en vision om hur AI-driven kundkommunikation kan se ut, exemplifierat med värme men lika applicerbart på el.

I visionen de presenterade hade analys av data och fakta med smal AI kombinerats med den kommunikativa kraften från generativ AI för att skapa en skräddarsydd och unik kommunikation till en kund. Marcus Landström berättade även om generativ AI:s utveckling och dess nuvarande och framtida potential för att skapa innovativa lösningar och verktyg inom energibranschen.

Ta del av presentationen från webbinariet här.

Nyheter