2022-01-04

Slaggrus kan ersätta sten och grus i betong

Forskare har undersökt om slaggrus kan användas som ersättning för grus och sand i betong. Motivet är att hitta avsättning för bottenaskor från förbränningsanläggningar samtidigt som byggmaterialet blir lättare och ger ett lägre koldioxidavtryck.

I projektet Bottom ashes for green aggregate har forskare undersökt om slaggrus från avfallsförbränning kan ersätta sand och grus vid betongtillverkning. Idag används cirka 100 miljoner ton bergmaterial för infrastrukturanläggningar. De här bergmaterialen skulle delvis kunna ersättas av till exempel slaggrus och andra sekundära material:

– Det produceras stora mängder sekundära material i samhället som vi skulle kunna ta tillvara i större utsträckning än idag. Det finns många fördelar som att vi kan minska uttaget av ändliga resurser, minska klimatpåverkan och öka cirkulariteten, berättar Erik Simonsen på Cementa som har suttit med i referensgruppen. 

Det finns en del utmaningar kring att använda sekundära material som slaggrus. Det behövs till exempel göras mera forskning och uppföljningar kring värdekedjor, riskfördelning och affärsmodeller berättar Erik Simonsen:

– Ett stort hinder är att anmälningsärenden och tillståndsprocesser varierar kraftigt mellan kommuner och regioner. Detta betyder att erfarenhetsåterföringen har lågt värde och att varje ny process blir som att starta på ruta ett. Även traditioner, standarder, provningsmetoder och regelverk gynnar jungfruliga material, så det måste till en ändring för att vi ska kunna använda sekundära material fullt ut. Vi måste få till volymer och logistiklösningar.

Läs rapporten här

 

Nyheter