2019-02-13

Snabb mätare ger mer rättvis fjärrvärmetaxa

Forskning visar att en snabbare energimätning ge en bättre bild av effektbehovet. Det blir då möjligt att styra värmeleveransen bättre och att minska användningen av topplast vilket bidrar till att nå miljö- och klimatmålen.

I varje fjärrvärmecentral sitter en energimätare som mäter den mängd fjärrvärme som levereras till fastigheten. En stor variation av energimätare finns på marknaden och på senare tid har fler mätare med kort integreringstid dykt upp som alternativ.

Ett projekt i forskningsprogrammet Futureheat har undersökt ett antal seriekopplade värmemätare med olika svarstid. Syftet är att få en bättre kunskap om mätarna och hur noggrant de kan mäta och att ta reda på vilka krav som är lämpliga för framtida termiska energimätare, så kallade Future Thermal Meters – fast response meters. Det är viktigt i en framtid med en större andel varierande användning av tappvarmvatten.  

Resultaten visar att en snabb energimätare med kort integreringstid mäter mer korrekt än en långsam motsvarighet under snabba förlopp. Det innebär att en snabbare mätare ger bättre förutsättningar för en korrekt energimätning, vilket skapar bättre underlag för en rättvis prismodell baserad på effekt.

Förutom att i förlängningen sänka kostnaderna för värmekunden kan alltså en snabbare energimätning ge en bättre bild av effektbehovet, vilket gör det möjligt att styra värmeleveransen bättre och att minska användningen av topplastanläggningar.

Projektet har letts av Daniel Månsson från RISE tillsammans med Björn Folkeson och Thomas Franzén från Göteborg Energi. Läs mer i rapporten Termiska energimätare med korta integreringstider. Den finns även på engelska.

 

 

 

Nyheter