2017-11-27

Lyft blicken på elmarknaden!

Vi står inför stora utmaningar och möjligheter på den europeiska elmarknaden. Det var tydligt under förra veckans internationella konferens Evolving the market – matching future needs som forskningsprogrammet EFORIS arrangerade.

Under dagen diskuterades frågeställningar som vilka nya roller, tjänster och aktörer kan vi förvänta oss? Och vilken ny politik och nya regleringar krävs för att klara utmaningarna? Men trots de komplexa förändringar av elmarknaden som vi står inför pekade förmiddagens moderator, Mats Nilsson Energimarknadsinspektionen, på att den största utmaningen just nu ligger i samarbete:

–Vi behöver flera plattformar som EFORIS!  Det är viktigt att utbyta idéer och erfarenheter, så det behövs verkligen konferenser på det här temat.

Vidare framhåll Mats Nilsson att:
–Vi måste lyfta blicken! Vi kan inte bara titta på hur elmarknaden ser ut i Sverige, vi måste få till ett väl fungerande nordiskt samarbete! Det är ett helt nytt skede nu. 

Charlotta Klintberg, som arbetar på E.ON Sveriges strategiavdelning, håller med om att det är viktigt att få tillgång till ny kunskap, diskutera och utvärdera gemensamma erfarenheter.

–Den här konferensen håller en hög nivå. Jag har fått flera aha-upplevelser och ny kunskap att ta med mig hem. Annars är det ibland så på konferenser, att jag redan har fått den information som förmedlas, men både program och nätverkande har varit mycket givande under den här dagen!

Elmarknadens funktion och roll i samhället, EFORIS, tar fram ny kunskap om utvecklingen av den svenska och nordiska elmarknaden. Satsningen fokuserar på elmarknadens betydelse och roll i samhällsekonomin och hur en utvecklad marknad kan göra det möjligt att ha såväl konkurrenskraft som en hållbar utveckling.

Presentationerna från konferensen finns att ladda ner på konferenssidan.

Nyheter