2024-04-26

CCUS: Tekniker och användning i ett internationellt perspektiv

I Sverige pratar vi mycket om bio-CCUS då vi har de naturliga förutsättningarna med skog, biobränsle i fjärrvärmen och massaindustri. Men hur arbetas det mot koldioxidneutralitet internationellt? Kan vi i Sverige ta lärdom om det och anpassa dessa lärdomar till våra förhållanden?

Innovationsklustret gröna kolatomer höll ett webbinarium den 26 april där Dr. Elif Erdinc Arca, R&D Product Owner CCUS på det turkiska bolaget Tüpraş presenterade hur de arbetar med CCUS.

Under presentationen fick deltagarna höra om vilka FoU-projekt kopplade till CCU och CCS som Tüpraş bedriver. Elif pratade bland annat om Horizon2020-projektet MOF4AIR som är ett EU-projekt med med 14 partners från åtta länder. Elif berättade hur de inom projektet arbetar med metal organic frameworks, MOF:s, för att fånga in koldioxid med mycket mindre energiförluster. MOF:s är en klass av porösa adsorbenter med mycket stor potential tack vare dess tekniska mångsidighet och höga adsorptionsförmåga.

Vidare fick deltagarna höra om ett antal projekt, varav flera EU-samarbeten, där det utvecklas metoder att framställa olika längre kolväten från CO2, exempelvis propan, propen och monomerer. Elif presenterade också internationella samarbetsprojekt inom transport och landbaserad lagring av CO2.

Presentationen från webbinariet CCUS: Tekniker och användning i ett internationellt perspektiv finns att ta del av här. 

Bli medlem i Innovationsklustret gröna kolatomer

Medlemmar deltar kostnadsfritt på alla webbinarier inom klustret. Är du intresserad av att veta mer om medlemskapet, klicka här eller kontakta Mikael Karlsson vid frågor. 

Prenumera på nyhetsbrevet från klustret för att inte missa viktiga uppdateringar eller inbjudningar till webbinarier. 

 

Nyheter