2021-06-14

Vårt värmekluster fortsätter

Nu samlar vi ännu fler som vill vara en del i utvecklingen av fjärrvärme- och kylsystemen. Energibolag, fastighetsbolag, konsulter, teknikleverantörer, utvecklare och forskare inom uppvärmningssektorn – alla kan vara med!

Värmeklustret fokuserar att omvandla forskningsresultat till lösningar som kan användas i fjärrvärmeindustrin. Genom att lyfta fram kunskap och resultat från forskningen som förädlas i nya konstellationer ökar möjligheten att utveckla innovativa lösningar. Målet är att stärka konkurrenskraften för företag inom värme- och kylsystem.

–Med stöd från Energimyndigheten och en rad innovationsintresserade företag har det här visat sig vara ett väl fungerande forum för kunskapsöverföring, nätverksbyggande, informationsspridning och samarbete, säger Julia Kuylenstierna som är programansvarig på Energiforsk.

Under satsningens  första period genomförde flera uppskattade seminarier, workshops och en utbildningsinsats om hur forskning kan bli verklighet. Läs mer om det som gjordes i den första perioden i VärmeklustretNu inleds en andra perioden av Energiforsks värmekluster.

Klustrets syfte

Värmeklustret ska korta ner tiden från forskningsresultat till implementerad kommersiell lösning och att öka innovationsförmågan i branschen. Alla aktiviteter ska leda till att forskningsprojekt går vidare via test- och pilotfas till kommersialisering. Förhoppningsvis  kan på så sätt nya innovativa idéer omvandlas till projektansökningar som blir projekt.

Varför man ska vara med

De företag som deltar är med bidrar till att vi bättre utnyttjar den forskning och den kunskap som redan finns för att fjärrvärme- och fjärrkyla ska vara fortsatt konkurrenskraftiga. Alla som jobbar på de företag som är med i klustret kan vara med på alla aktiviteter utan extra kostnad. Det betyder att man har direkt tillgång till information, kunskap och nya nätverk. 

Mer om klustret

Vill du har mer information finns det mer att läsa på Energiforsks värmekluster. Du kan också kontakta Julia Kuylenstierna för mer info! 

Nyheter