Syntesrapport Energiforsk värmekluster 2018-2020

Syntesrapport Energiforsk värmekluster

Här sammanfattar vi de aktiviteter som gjorts inom Energiforsks värmekluster och de nya samarbeten och projekt som arbetet har lett till.

Energiforsks värmekluster går ut på att snabbare omvandla forskningsresultat till lösningar som går att använda i industrin. Det finns massor av användbara resultat från forskningen men också studier som visar att värdet av den forskning som bedrivits är långt mer än tio gånger insatsen, och att endast sex procent av det värdet har realiserats. 

Innovationsklustret har stöd från Energimyndigheten och har genom seminarier, workshops och utbildningsinsatser skapat nya konstellationer för samarbeten och nya projektidéer med fokus på att forskning ska komma till nytta.