Bli medlem

Bli medlem i Energiforsks värmekluster

Nu har den fjärde etappen av Energiforsks värmekluster startat! Klustret erbjuder möjlighet för organisationer i fjärrvärmebranschen att ta del av den senaste forskningen, omvandla resultat till lösningar i fjärrvärmeindustrin och möta kollegor inom branschen på workshops och i seminarier. Vi välkomnar alla som är intresserade av värme- och kylasystemens utveckling att bli medlemmar.

Välkommen att bli medlem i fjärde etappen av Energiforks värmekluster som startar januari 2024 och pågår året ut. 

Syftet med värmeklustret är att stärka konkurrenskraften för bolag inom värme- och kylsystem. Vi vill korta tiden från forskningsresultat till implementerad kommersiell lösning och öka innovationsförmågan i branschen. De aktiviteter vi genomför ska leda till att forskningsprojekt går vidare via test- eller pilotfas till kommersialisering. Innovativa idéer ska omvandlas till projektansökningar som blir projekt.

Energibolag, fastighetsbolag, konsulter, teknikleverantörer, utvecklare, forskare och experter inom uppvärmningssektorn är varmt välkomna att delta. Att vara medlem i den tredje etappen av Energiforsks värmekluster kostar en fast summa per organisation och då får alla i organisationen delta på klustrets aktiviteter. Deltagare från universitet och högskolor deltar kostnadsfritt, men bidrar i gengäld med expertkunnande, presenterar forskningsresultat och får själva täcka sina kostnader vid fysiska evenemang. Som medlem får du också vara med och påverka de frågor och aktiviteter som bedrivs inom klustret. 

Se om ditt företag var medlem i föregående etappen av klustret på den här sidan, i högerkolumn. 

Vill du gå med? Kontakta Mikael Karlsson för mer information om hur du och ditt företag kan bli medlemmar. Vill du veta vad vi gjort i den tidigare etappen var god se startsidan där du kan läsa mer. 

Ansvarig

Mikael Karlsson
073-5147017