2023-05-16

Stort intresse för gröna kolatomer – så var första webbinariet inom nya klustret

Hur stor betydelse har kolinfångning för att vi ska nå netto noll målen till 2050? Vad är fördelarna med grön metanol som fartygsbränsle? Och vilka synergieffekter kan uppstå genom samarbete över industrigränser? Det var några av frågorna som diskuterades under det första webbinariet inom det nystartade innovationsklustret för gröna kolatomer på Energiforsk.

Den 10 maj inleddes det första webbinariet av Energiforsks nya Innovationskluster Gröna Kolatomer. En halvdag ägnades åt temat Tillverkning av kolväten från koldioxid, där totalt sex branschrepresentanter gav sina perspektiv på hur kraftvärmeindustrin kan hjälpa till att ersätta det fossila kolet.

– Det känns oerhört roligt att äntligen dra i gång det här innovationsklustret och att över 200 personer anmälde sig till första webbinariet motiverar att det finns ett stort intresse för gröna kolatomer, men också att det finns många frågor – frågor som vi nu är på god väg att besvara, säger Mikael Karlsson på Energiforsk.

Vikten av CCU och CCS i energiomställningen

Först ut i programmet var Fabian Levihn på Stockholm Exergi som gav en presentation om betydelsen av kolinfångning för att vi ska kunna nå netto noll målen till 2050. Bland annat belyste Fabian Levihn hur CDR, Carbon Dioxid Removal, drastiskt minskar kostnaderna för att uppnå målet, men också hur målkonflikten mellan CCS/CCU kan försvåra processen.

Två viktiga aspekter med CCU som belystes var dels skillnaden mellan att använda fossilt eller biogen koldioxid för att uppnå klimatmålen, dels hur man vid användandet av CCU måste ta höjd för halveringstiden av de tillverkade gröna kolvätena.

Logistiska utmaningar och pilotförsök för nya infångningsteknik

Därefter tog Julia Ahlrot och Daniel Eidenskog på Växjö Energi vid i programmet. Julia Ahlrot leder projektet CNetSS som är en regional samverkan kring transporter, förvätskning och mellanlagring av koldioxid i södra Sverige. Hon berättade om de utmaningar som finns på logistiksidan vid CCS/CCU.

Daniel Eidenskog i sin tur berättade om Växjö Energis erfarenheter från pilotförsök med en ny energisnål infångningsteknik vid namn AMP/DMSO. Tekniken är sprungen från forskning på Lunds universitet och ska testas på ytterligare anläggningar bland annat vid avfallsförbränning.

Samarbete över industrigränser

Den tredje presentationen gavs av Emma Kreuger från Lunds Tekniska Högskola. Hon presenterade ett spännande projekt där biogen metan och koldioxid används till nya gröna kolväten genom samrötning av halm och avloppsslam. Hon pratade bland annat om hur synergieffekter kan uppstå genom industriellt samarbete mellan jordbruk, vattenreningsverk och kraftvärmeanläggningar.

Grön metanol som fartygsbränsle?

Näst på tur var Thomas Stenhede från Liquid Wind som är en ledande utvecklare av e-bränsleanläggningar i kommersiell skala vars mål är att minska de globala koldioxidutsläppen i sektorer som global sjöfart, genom att erbjuda ett fossilfritt bränslealternativ.

Thomas Stenhede berättade om Liquid Winds resa från idé till kommersiellt bolag, och fördelarna, ur deras perspektiv, med att använda grön metanol som fartygsbränsle kontra andra gröna bränslen. Han pratade även om hur det går att använda e-metanol som bas för att bygga högre kolväten som kommer att behövas inom en mängd sektorer när vi fasar ut alla fossila kolkällor.

Energimyndighetens roll för den hållbara energin

Avslutningsvis berättade Åsa Forsum från Energimyndigheten om deras roll i Sveriges energiomställning. Hon gav dels en överblick över myndigheten och dess olika roller, dels en djupdykning i olika program såsom Bio+ där Innovationsklustret gröna kolatomer ingår. Hon berättade också om de öppna utlysningar som finns inom programmet och hur de gärna ser att unga forskare såsom doktorander söker.

Ta del av alla presentationer från webbinariet här. Prenumerera på nyhetsbrevet från innovationsklustret för att bli informerad om kommande webbinarier och andra aktiviteter inom bedrivs.

Nyheter