Den här konferensen är avslutad
10 maj, Digitalt

Tillverkning av kolväten från koldioxid

Välkommen till det första webbinariet inom det nystartade innovationsklustret för gröna kolatomer. Det här webbinariet kommer att fokusera på värdekedjan av biogent kol och tillverkning av kolväten från koldioxid.

När det fossila kolet fasas ut uppstår behov av förnybara kolatomer till svensk industri. Material och produkter med fossilt ursprung finns runt omkring oss alla i vår vardag och i olika former. Mycket av detta kommer att behöva ersättas med material och produkter med ursprung från biomassa.

Energiforsks innovationskluster för gröna kolatomer sammanför branschens aktörer som behöver samarbeta för att skapa en resurseffektiv och cirkulär värdekedja av kolatomer från biomassa, se bilden nedan för en exemplifiering av kretsloppet. 

Här är ett urval av talare som kommer att presentera på webbinariet:

  • Åsa Forsum, enhetschef på Energimyndigheten
  • Fabian Levihn, FoU-chef på Stockholm Exergi, ska tala om problematiken med grön/grå CO2
  • Julia Ahlrot, Växjö Energi 
  • Daniel Eidenskog, Växjö Energi, kommer att tala om deras CCS-pilot med AMP/DMSO-teknik
  • Emma Kreuger, Lunds universitet
  • Thomas Stenhede, Liquid Wind

Ett utförligt program och mer information kommer inom kort. För att bli medlem i, eller för att få mer information om Innovationsklustret gröna kolatomer, kontakta Mikael Karlsson. Prenumerera på nyhetsbrevet för att inte missa några viktiga uppdateringar eller kommande aktiviter inom klustret.