2016-12-02

Kvalitet viktigt när sol och vind blir gas

När mer förnybar gas produceras och exporteras till gasnätet uppstår en ny situation för nätoperatörerna och i förlängningen även för kunderna. Det handlar om att kunna mäta och säkerställa kvaliteten på den gas som levereras till slutkunden visar ny forskning vid Lunds universitet.

Dagens förnybara gas produceras huvudsakligen via rötning, men består också av metan från termokemisk omvandling och vätgas via el som produceras vid tillfälliga överskott från sol och vindkraft. Metan från skogsavfall testas i Göteborg och termokemisk omvandling görs på många ställen, bland annat i Tyskland.

Tidigare har det bara funnits en inmatningspunkt i Klagshamn där gasnätet når Sverige. Men i framtiden kommer det finnas ett stort antal inmatningspunkter både på transmissionsnätet i sydvästra Sverige och på distributionsnäten ut till kunderna.

–När det kommer fler olika leveranser av gas in i nätet måste man kunna mäta och säkerställa kvaliteten på den gas som levereras till slutkund, säger Anton Fagerström som är programansvarig för forskningsprogrammet Energigasteknik på Energiforsk.

Den nya rapporten Measuring and ensuring the gas quality of the Swedish gas grid redovisar erfarenheter från Tyskland, Danmark och Nederländerna och föreslår en möjlig väg framåt för det svenska gasnätet.

–Ska vi få fram en bra metod framförallt med tanke på värmevärdet i det svenska gasnätet bör branschens parter gemensamt utveckla ett system för validering och övervakning, säger forskaren Christian Hulteberg som tillsammans med Laura Malek, Lunds universitet har genomfört studien. Vi rekommenderar att Sverige följer den danska modellen där en tredje part är ansvarig för att validera och säkerställa kvaliteten.

Läs mer om energigasforskningen och den nya rapporten här!

Nyheter