2021-10-26

Höga elpriser diskuteras i Ekonomibyrån

Den aktuella energikrisen med de höga elpriserna som följd fortsätter att engagera hela Europa, och inte minst i Sverige där elpriserna i södra delen är markant högre än i norr. I måndagens SVT-program Ekonomibyrån diskuterar Energiforsks vd Markus Wråke hur elpriserna har hamnat på de extremt höga nivåerna och vad vi kan förvänta oss för priser i framtiden.

Tillsammans med Nordeas energiexpert Thina Saltvedt, Vattenfalls kundansvarige Jonas Stenbeck och Markus Wråke diskuterar programledaren Carolina Neurath de högaktuella frågorna om elpriser och energiproduktion. Glädjande nog har den senaste tidens regnväder fyllt på dammarna i Sverige, vilket ökar på vattenkraften som i sin tur kommer att leda till minskade priser under de kommande veckorna.

Vad beror då de höga priserna på?

Dels förbrukar vi nu mer energi, vilket är ett gott tecken på att ekonomin går bättre och att vi är på väg ut ur pandemin. Men mer energiförbrukning kräver också mer produktion och större tillgång till olika energikällor. När vinden har stått stilla ett tag och regnet uteblivit blir såväl Sverige som Europa mer beroende av fossil naturgas.

I Sverige har vi en god inhemsk elproduktion med hjälp av framför allt vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Men det som påverkar priserna mest är naturgasen som det råder brist på (på grund av låga lagernivåer) i såväl Europa som Sverige, tillsammans med låg produktion av kol som en följd av krav på minskade koldioxidutsläpp. Detta, kombinerat med ökade priser på utsläppsrätter för att kompensera naturgas och kol, leder till betydligt ökade priser för konsumenterna. Blir det dessutom en kall vinter kommer priserna att stiga än mer.

Större variation på elpriser väntar i framtiden

En fråga som också diskuteras är huruvida Sverige kommer att klara elproduktionen utan kärnkraft. Läggs de resterande kärnkraftverken ner kommer priset att gå upp till följd av en minskad elproduktion. Elproduktionen står dock inte och faller med kärnkraften eftersom den kommer att ersättas med andra energikällor, men det kommer att leda till större variationer i priserna, liknande den situation vi ser just nu. De genomsnittliga priserna kommer troligtvis inte att bli mycket högre, men vi kommer att se större fluktueringar.

Investeringar i förnybara energikällor avgörande för Sveriges elproduktion

Gästerna i programmet är överens om att det har investerats för lite i ny energi och priserna är en tydlig signal på detta. Hade vi haft ett större utbud av mer förnybara energikällor skulle vårt beroende av naturgasen minska och priserna likaså.

Förhoppningsvis kommer investeringarna i förnybar energi att öka, speciellt i sol- och vindkraft, där det sistnämnda är vanligast i Sverige och Skandinavien. Kostnaden för att producera sol och vind har gått ner kraftigt de senaste tio åren, vilket betyder att investeringarna börjar bli lönsamma för elproducenterna utan statligt stöd eller subventioner. Vi börjar nu närma oss nivåer som ger en ökning i den förnybara produktionen.

Investeringar i de nya energislagen måste ske samtidigt som man tar bort de fossila källorna och de måste göras nu så att vi slipper stora prisförändringar i framtiden. En annan viktig faktor för att minska elförbrukningen, och därmed också elpriserna, är energieffektivisering i allt från transporter, uppvärmning och inte minst inom industrin.

Du hittar programmet på SVT Play här

Nyheter