2019-02-12

Modeller för att analysera risk

Kraftsystemet förändras bland annat genom en övergång till förnyelsebara energikällor och att man ersätter luftledningar med markkablar. Det påverkar risken för överspänningar och spridning av övertoner vilket kan leda till fler avbrott och stora konsekvenser för såväl kunder som nätbolag.

Energiforsks projekt Beräkningsmetoder för elnät under stor osäkerhetingår i programmet Risk- och tillförlitlighetsanalys. Det här är forskning som tar fram nya modeller och beslutsprocesser för riskanalys av distributionsnät för el med målet att utveckla ett robust, säkert och flexibelt elnät som inte begränsar mängden förnyelsebar energi som kan anslutas.

Nya beräkningsmetoder
Osäkerheter kan klassificeras som diskreta eller kontinuerliga. I projektet finns ett exempelnät där man studerar inverkan från osäkerheter på resonanser och tar fram nya beräkningsmetoder som kan användas för att studera isolationskoordinering och elkvalitet i nät med stora osäkerheter.

Projektet, som leds av Oscar Lennerhag på I2G i samarbete med Luleå tekniska universitet, har kartlagt förändringar i nätet och studerat hur de inverkar på resonanser, överspänningar och spridning av övertoner. Projektet har också kartlagt osäkerheter som påverkar resonanser och överspänningar och tagit fram ett förslag till en stokastisk aggregerad lastmodell.

Internationell spridning
De beräkningsmetoder som tas fram här kan tillämpas på isolationskoordinering och elkvalitetsstudier överallt i världen. Nästa steg i projektet är att ta fram artiklar till internationella tidskrifter, bland annat om en stokastisk aggregerad lastmodell och om inverkan av osäkerheter från transformatorinkoppling på överspänningar.

Mer om projektet här! 

 

Nyheter